วันพฤหัสที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

ชวนสมัครวิ่งการกุศล โครงการ “วิ่งสู่ชัย(พัฒนา)” เพื่อ “ชัยชนะของทุกคน”

On July 15, 2019

1

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัท มาสเตอร์พีซ ออร์กาไนเซอร์ จำกัดโดย ประดิษฐ์ สมดังเจตน์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมด้วยพันธมิตรองค์กรเอกชนชั้นนำ ได้แก่ บริษัท ไทยสมุทร ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ศศิภรณ์ จำกัด ตัวแทน kerry Express สาขานางลิ้นจี่จัดงาน “วิ่งสู่ชัย (พัฒนา)” กิจกรรม Virtual Run การกุศลที่จะวิ่งที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้ สะสมระยะทางการวิ่งผ่านทางแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ที่มีอุปกรณ์จับเวลาและระยะทางเพื่อใช้ในการส่งผลวิ่ง ซึ่งการสมัครวิ่งของทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานวิ่งมอบสมทบให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยกิจกรรม “วิ่งสู่ชัย (พัฒนา)”ค่าสมัคร 350 บาท ผู้ร่วมวิ่งมีภารกิจในการสะสมระยะทางวิ่ง 30 กม.หรือมากกว่าภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562สามารถสมัครผ่าน http://race.thai.run/runtochaipattanaและการวิ่งยังทำให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งเป็น “ชัยชนะของทุกคน”

ภายในงาน นำโดย ภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิก มูลนิธิชัยพัฒนา เผยเรื่องราวของมูลนิธิชัยพัฒนาในโอกาสครบรอบ 30 ปี และรายละเอียดของรางวัลจาก “ร้านภัทรพัฒน์” โดยมี พันธมิตรองค์กรมากมาย อาทิ ระวิน มุคขจี รองผู้อำนวยการ ส่วนบริหารประสบการณ์ลูกค้า, ฝ่ายการตลาด บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต,บุษกร ตรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการบริหารสายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จำกัด, ร่วมด้วยเซเลบริตี้ ไดแก่ ฐิติพงษ์ ล้อประเสริฐ,นุชนาถ ระวีแสงสูรย์, ปุญญพัฒน์ ถนอมกุล และ ณิชชา บุณยากรร่วมงาน ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

2

ประดิษฐ์ สมดังเจตน์ ตัวแทนคณะผู้จัดงาน เล่าว่า จุดเริ่มต้นของงานนี้เกิดจากที่ตนได้ร่วมงานอุ่นไอรัก และได้รู้จักกับร้านภัทรพัฒน์จนได้เห็นว่าในมูลนิธิชัยพัฒนามีกว่า 200 โครงการอยู่ในความดูแลจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือ จึงจัดทำโครงการ วิ่งสู่ชัย (พัฒนา) ขึ้น ตั้งใจให้เป็นงานที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเยอะ เพราะจะได้มีเงินเหลือสมทบทุนมูลนิธิมากที่สุด จึงเกิดเป็นการวิ่งรูปแบบ “เวอร์ชวลรัน” เพราะผู้สมัครจะวิ่งที่ไหนบนโลกก็ได้ สำหรับของรางวัลจากร้านภัทรพัฒน์ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ ส่วนการขนส่งของรางวัล ทาง บริษัท ศศิภรณ์ จำกัด ตัวแทน kerry Express เป็นผู้รับผิดชอบส่งของถึงมือผู้สมัครทุกท่าน โดยทาง ไทยสมุทร ประกันชีวิต ได้ร่วมเชิญชวนและระดมให้สมาชิกมาร่วมสมัครวิ่งให้ได้จำนวนเยอะมากที่สุด และ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้สนับสนุนพื้นที่ของ ดิ เอ็มควอเทียร์ ในจัดงานเปิดโครงการ นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับทราบข่าวงาน “วิ่งสู่ชัย(พัฒนา)”สามารถร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิฯ โดยตรงได้เช่นกัน

3

ภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิก มูลนิธิชัยพัฒนากล่าวว่า มูลนิธิชัยพัฒนา มีโครงการในความรับผิดชอบกว่า 200 โครงการทั่วประเทศ ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านเคยมีรับสั่งว่า การทำงานของมูลนิธิฯ ไม่อยากให้เรี่ยไร แต่อยากให้ทุกคนมองเห็นและเกิดศรัทธา วันนี้มีคนศรัทธาแล้ว งานวิ่งสู่ชัย (พัฒนา) จึงเกิดขึ้น และทกท่านมีส่วนร่วมในการทำบุญ และยังทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจคำว่า “การช่วยเหลือแบ่งปัน” อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันสานต่องานของพระองค์ท่าน ตลอดระยะเวลาการครองราชย์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านเคยทรงรับสั่งว่า ท่านไม่ได้ทรงนำทัพออกรบเหมือนดังเช่นสมัยก่อน แต่ท่านทรงต่อสู้กับความยากจนตามที่ได้ตั้งชื่อ “มูลนิธิชัยพัฒนา” ชัยของการพัฒนามีจุดประสงค์คือ ความสงบ ความเจริญ ความอยู่ดีกินดี ถึงแม้ว่าวันนี้พระองค์ท่านจะไม่อยู่แล้ว แต่พระองค์ท่านยังอยู่ในหัวใจของทุกคนเสมอ

4

สำหรับนุชนาถ ระวีแสงสูรย์ กล่าวว่า เมื่อเห็นงานของมูลนิธิชัยพัฒนา สิ่งที่นกถึงอย่างแรกเลยคือ “โครงการแก้มลิง คลอมหาชัย-คลองสนามชัย”เพราะตั้งอยู่ในพื้นที่แถวโรงงานที่ย่านหัวกระบือ พระราม 2 เมื่อครั้งที่ท่านเสด็จฯ มาทอดพระเนตรพื้นที่โครงการ ตนจึงได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จฯ จำได้ว่าเมื่อก่อนเวลาฝนตกน้ำท่วมสูงถึงครึ่งประตูรถ เมื่อโครงการนี้สำเร็จ น้ำก็ไม่ท่วมอีกเลย เพราะมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกได้อย่างเป็นระบบ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของมูลนิธิฯ จึงรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการกิจกรรมวิ่งเพื่อสมทบทุนโครงการ“วิ่งสู่ชัย (พัฒนา)” เป็นมิติใหม่ของการวิ่งที่คุณไม่จำเป็นต้องมาร่วมงานตามเวลาที่กำหนด และไม่ว่าจะอยู่แห่งใดบนผืนแผ่นดินไทยก็สามารถวิ่งสะสมระยะทางได้ โดนตั้งเป้าว่าจะวิ่งให้ได้วันละ 3 กม.

5

ทางด้านปุญญพัฒน์ ถนอมกุลกล่าวว่า เมื่อนึกถึงโครงการในพระราชดำริ จะนึกถึงโครงการแกล้งดิน ป่าพรุ เขาหินซ้อน เพราะคุณพ่อของตนทำงานอยู่กรมพัฒนาที่ดิน เคยทำงานโครงการนี้ถวายในหลวง จึงรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพราะเราเห็นว่างานของมูลนิธิชัยพัฒนามีมากมาย การที่เราได้มาร่วมสมัครร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป้าหมายทางตรงไม่ใช่เพื่อสุขภาพเท่านั้น แต่ค่าสมัคร 350 บาทของเรายังได้ถูกส่งต่อไปให้มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาอีก 200 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วประเทศ ส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้ายั่งยืนสืบไป

6

กิจกรรมวิ่งสู่ชัย (พัฒนา) มอบของรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์จากร้านภัทรพัฒน์ เพื่อทุกท่านจะได้ระลึกถึงว่าครั้งหนึ่งได้เคยมีส่วนร่วมในการสมทบทุนให้มูลนิธิชัยพัฒนา ผู้ที่วิ่งครบ 30 กิโลเมตร และส่งผลการวิ่งเข้ามาเป็นลำดับที่ลงท้ายด้วยเลข 30 (เช่นลำดับที่ 30,130,230,1030 เป็นต้น) จะได้รับของรางวัลจากทางร้านภัทรพัฒน์ เป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำมันเมล็ดชาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน มูลนิธิชัยพัฒนา อ.แม่สาย จ.เชียงราย สำหรับ30 คนแรกที่วิ่งครบ 300 กม. ภายใน 30 วันจะได้รับ“กระเป๋าสายฝน”ที่ได้แรงบันดาลใจจาก “บทเพลงพระราชนิพนธ์สายฝน” ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


You must be logged in to post a comment Login