วันพฤหัสที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ฟังกันบ้าง

On April 12, 2024

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม            

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 12 เม.ย. 67)

เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ถูกจับตาเรื่องอุบัติเหตุว่า จะตายมาก ตายน้อย บาดเจ็บ พิการ สิ่งเหล่านี้ต้องคอยเตือน คอยบอกกันทุกปี เตือนแล้วก็ไม่ฟัง ความดื้อ บอกไม่ดื้ออย่างเดียวทุกอย่างดีหมด ส่วนใหญ่แล้วจะดื้อ วางกฎกติการะเบียบแบบแผนไว้ก็ไม่ไปตามแผน ดื้อ เช่น เมาไม่ขับก็จะขับทั้งเมาๆ ความดื้อทำให้ย่อยยับ เกิดความเสียหาย เพราะฉะนั้น อยากจะฝากว่า ขอให้เชื่อฟังกันบ้าง รักษาชีวิตให้อยู่ยั่งยืนได้ ปลอดภัย ไม่มีอันตรายใด

หวังว่า จะทำให้คนเรามีอะไรที่ควรจะทำมากที่สุด คือ ทำความไม่ประมาทให้ชีวิตตัวเอง ไม่เผลอเรอ ประมาท ขาดสติ เพราะสติสัปชัญญะ เป็นธรรมที่มีอุปการะมาก อาตมาขอให้จงได้ฉลาด อย่าได้เผอเรอ ประมาท จนชีวิตต้องหมดไป สิ้นไป ดังนั้น ชีวิตนี้ถึงจะน้อย แต่ก็มีประโยชน์ ถ้าเราได้ทำสิ่งที่ประโยชน์จะทำให้ทุกข์ โทษต่างๆ เวรภัยต่างๆ ก็จะไม่กำเริบเสิบสาน ไม่เล่นงานเราจนงอมพระราม

ขอให้งานสงกรานต์ปีนี้ เป็นปีใหม่แบบไทยๆ แบบใหม่ๆ แบบสดใส แบบสะอาด สงบ และก็สว่าง รุ่งเรืองไปด้วยสติปัญญา ไม่ไปเล่นสงกรานต์แบบชนิดที่เสร็จแล้วต้องเป็นสงสารอย่างไม่ควรจะเป็นได้เลยกลับมาอยู่กับความสว่าง สงบกันเถิด

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login