วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

เปลี่ยนผ่าน?

On March 26, 2019
chuk1

คอลัมน์ : ฉุก(ละหุก)คิด

ผู้เขียน : นายหัวดี

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 26 มี.ค. 62)

การเลือกตั้ง 24 มีนาคม ภายใต้ระบบการเลือกตั้งแบบ “จัดสรรปันส่วนผสม” เพื่อ “บอนไซ” พรรคการเมือง ทำให้เห็นชัดเจนว่าความขัดแย้งในสังคมไทยยังคงฝังลึก ไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านจาก “เผด็จการ” สู่ “ประชาธิปไตย”

พรรคเพื่อไทยได้ ส.ส.เขต 137 เสียง จึงไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เพราะได้ ส.ส.เขตเกินสัดส่วนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณ 69.95% จำนวน ส.ส.ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐจึงใกล้เคียงกันมาก

ขณะที่พรรคอนาคตใหม่ได้จำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อมากที่สุดจากผู้ลงคะแนนใหม่มากกว่า 5 ล้านเสียง กลายเป็นพรรคที่ได้ ส.ส. มากเป็นอันดับ 3 ซึ่ง กกต. จะประกาศรายชื่อ ส.ส.เขตและ ส.ส.บัญชีรายชื่ออย่างเป็นทางการ 95% ไม่เกินวันที่ 9 พฤษภาคม

นอกจากพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐต่างประกาศจะจัดตั้งรัฐบาลแล้ว การทำงานของ กกต. ก็มีข้อกังขาหลายประเด็น จนมีการรณรงค์ให้ถอดถอน กกต. ผ่าน www.change.org โดย We loveThailand ระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ทุจริตเเละมีมลทินที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย ตาม 1.รัฐธรรมนูญมาตรา 164 ว่าด้วยสิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 2.รัฐธรรมนูญมาตรา 270-274 ว่าด้วยการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงอื่นๆ และ 3.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 58-65 ว่าด้วยการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงอื่นๆ

การถอดถอนต้องเป็นมติของวุฒิสภา 3 ใน 5 ของจำนวน ส.ว. ทั้งหมด แม้แทบจะเป็นไปไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็สะท้อนให้เห็นว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มีคำถามเรื่องความโปร่งใสและเป็นธรรม

การจัดตั้งรัฐบาลจึงอาจเห็นทั้งอำนาจในระบบและนอกระบบที่ “ไม่ปรกติ” และอาจทำให้เห็นการเปลี่ยนผ่าน อย่างที่พรรคอนาคตใหม่แถลงขอบคุณประชาชนที่ออกมาแสดงพลังแห่งประชาธิปไตยเพื่อพลังแห่งความเปลี่ยนแปลง!


You must be logged in to post a comment Login