วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

กรมฝนหลวงฯเล็งทำฝนลดฝุ่นเหนือ-อีสาน10-15 ก.พ.

On February 9, 2019
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษวันนี้ (9ก.พ.)เวลา 9.00 น.พบว่า จังหวัดขอนแก่นเริ่มได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 และ PM10 ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยในวันนี้พบค่า PM2.5 สูงถึง 94 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และค่าฝุ่นละออง PM10 ที่ 147 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตามลำดับและจังหวัดแพร่ก็ได้รับผลกระทบจากภาวะฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐานอยู่ที่ 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเช่นกัน

ส่วนสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่าสุด พบว่าในช่วงวันที่ 10 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 มีแนวโน้มเอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวง ทางกรมฝนหลวงฯ จึงตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 2 หน่วย ในช่วงนี้ คือ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดขอนแก่น และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เลย ลำปาง แพร่ ตาก และนครสวรรค์ โดยขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ช่วยทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิต และสมาคมชาวไร่อ้อย ถึงความจำเป็นในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละออง โดยทางกรมฝนหลวงฯ จะติดตามวางแผนปฏิบัติการอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรที่กำลังเก็บเกี่ยวอ้อยอยู่ในขณะนี้


You must be logged in to post a comment Login