วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

กฎเหล็กการเลือกตั้ง

On February 8, 2019
chuk1

คอลัมน์ : ฉุก(ละหุก)คิด

ผู้เขียน : นายหัวดี

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 8 ก.พ. 62)

การเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 มี 41 พรรคการเมืองที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการส่งผู้สมัคร ส.ส. จากทั้งหมด 106 พรรค นอกจากมีกฎกติกาใหม่เกือบทั้งหมดแล้ว ยังมี ส.ว.แต่งตั้งอีก 250 คน ที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลและ “ว่าที่นายกรัฐมนตรี” คนใหม่ ขณะที่ระบบการเลือกตั้งใหม่ยากที่พรรคใดจะได้เสียงข้างมาก พรรคที่ได้เสียงมากที่สุดก็อาจไม่ได้เป็นรัฐบาล

นอกจากนี้ผู้สมัครบางคนอาจโดน “กฎเหล็ก” เล่นงานแบบพิสดารและถูกลงโทษรุนแรงคือ จำคุกสูงสุด 20 ปี และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง จาก 16 ข้อห้ามการหาเสียง อาทิ ห้ามหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ เว้นแต่ที่ กกต. จัดสรรเวลาให้ ห้ามสำรวจความเห็นประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต ชี้นำ หรือมีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้ใด

สามารถหาเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ยูทูบ แอพพลิเคชั่น อีเมล์ เอสเอ็มเอส และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท แต่ต้องแจ้งวิธีการหาเสียงให้ กกต.ประจำจังหวัดทราบ ส่วนประชาชนทั่วไปสามารถช่วยหาเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ต้องแสดงตัวด้วยการระบุชื่อผู้จัดทำ ขณะที่ กกต. มีอำนาจสั่งให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองลบข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายได้

ห้ามการจัดให้มีมหรสพรื่นเริงต่างๆ ห้ามจัดเลี้ยง ห้ามติดป้ายหาเสียงตามที่สาธารณะต่างๆหลายแห่ง ห้ามช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินตามประเพณีต่างๆ เช่น งานบุญ งานแต่ง หรืองานศพ

ห้ามไม่ให้คนต่างชาติช่วยหาเสียง ห้ามนักแสดง นักร้อง นักดนตรี พิธีกร และสื่อมวลชน ช่วยหาเสียงกับผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ห้ามวางหรือโปรยเอกสารหาเสียงในที่สาธารณะ และห้ามใช้ถ้อยคำรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย หรือปลุกระดม

ทั้งผู้สมัคร ส.ส. และประชาชนทั่วไปจึงมีสิทธิติดคุกได้ทั้งสิ้นถ้าคึกคะนองจนลืมตัว!

 


You must be logged in to post a comment Login