วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

คสช.สั่งกกล.รส.ดูแลพรรคการเมืองหาเสียงเท่าเทียม

On January 14, 2019
333

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (14 ม.ค.) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองเลขาธิการ คสช. เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการ คสช. โดยกล่าวถึงภาพรวมของประเทศที่อยู่ในช่วงวาระสำคัญใกล้จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและการเลือกตั้ง ซึ่งรัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำลังเตรียมการเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยทุกมิติ

สำหรับในส่วน คสช. ได้ย้ำให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ยังคงปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งในการสนับสนุนงานบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ช่วยเหลือประชาชน และดูแลความสงบเรียบร้อยในภาพรวม เพื่อเอื้ออำนวยต่อการจัดการเลือกตั้ง ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้ให้ประชาชน โดยเน้นเรื่องความคืบหน้าในการบริหารงานภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน การเผยแพร่ข้อมูลจากรายการศาสตร์พระราชา รวมทั้งชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงต่างๆให้สังคมได้รับทราบอย่างถูกต้อง

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวว่า พล.อ.ณัฐพลกล่าวถึงการดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อเอื้ออำนวยต่อการเลือกตั้งว่าเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญที่ กกล.รส. จะต้องปฏิบัติตามแนวทาง คสช. พร้อมกำชับส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหรืออำนวยความสะดวกแก่พรรคการเมืองในการลงพื้นที่พบปะประชาชนและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในพื้นที่อย่างเท่าเทียม เสมอภาค ตามแนวทางที่เหมาะสม ภายใต้กรอบกติกาและกฎหมาย เพื่อสร้างบรรยากาศของประเทศให้เดินหน้าสู่การเลือกตั้งได้อย่างราบรื่น


You must be logged in to post a comment Login