ad222
วันพฤหัสที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน
  • add friends

มนุษย์ต้นแบบ / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On March 12, 2018
4786p

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

ตอนนี้ น้องแบม-ปณิดา ยศปัญญานิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ที่ออกมาแฉปัญหาการโกงเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในจังหวัดขอนแก่น ล่าสุด ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้โพสต์ชื่นชม พร้อมยินดีมอบทุนการศึกษาปีสุดท้ายให้น้องแบม ถือว่าน้องแบมเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนไทยเด็ไทย จนดร.อาทิตย์เสนอทุนการศึกษาให้

ชื่อเสียงของน้องแบมจึงดังกระหึ่มกึกก้อง เป็นมนุษย์ต้นแบบ มนุษย์ตัวอย่างและเป็นมนุษย์ประเสริฐของเมืองไทยที่เรากำลังเรียกร้องโหยหา เพื่อมาช่วยกันกำราบปราบปรามพวกทุจริตคอร์รัปชันให้มันเตี้ยลงลดลง อย่าให้มันฟูขึ้นจนกระทั่งบ้านเมืองแฟบไป ถ้าคนอย่างน้องแบมฟูมากขึ้น ทุจริตก็แฟบ บ้านเมืองเราก็ไปรอดไปโลด ถ้าไม่มีใครสามารถยับยั้งพวกทุจริตคอร์รัปชันได้ ยังกล้าๆกลัวๆแหยงๆ แม้แต่ครูบาอาจารย์เองก็ยังออกมาตำหนิติเตียนน้องแบมอีก

ดังนั้น ถ้าหาก ไม่มีคนอย่างน้องแบม ก็เชื่อว่าบ้านเมืองเราก็จะเต็มไปด้วยคนโกง สารพัดโกง เพราะไม่มีใครกล้าเปิดโปง พวกนี้ก็จะกำเริบเสิบสานเหิมเกริม ไม่เกรงกลัวกฎหมาย ไม่มีใครสนว่าใครจะโกง คนโกงก็ไม่กลัวที่จะโกง เหิมเกริมและคิดว่าตัวเองยังเจ๋งยังแจ๋ว ทำได้เรื่อยๆ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่กระทรวงพัฒนาสังคมฯ  แต่ยังลามปามมาถึงกระทรวงศึกษาธิการที่โกงคนยากไร้คนไร้ที่พึ่ง

สังคมจึงต้องเชิดชูและเอาน้องแบมไปเป็นต้นแบบ จบแล้วก็เอาไปทำงานในหน่วยงานปราบโกงก็ได้  อย่างป.ป.ช.(คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ไม่ใช่เอาแต่คนเรียนดีเรียนเก่ง แต่ไม่ตระหนักถึงการปราบคนโกง  คนดีเราจึงควรส่งเสริม หากมีมีวาสนาและทำดีอย่างต่อเนื่องก็อาจได้นั่งตำแหน่งที่สูงที่ดี  บ้านเมืองก็จะเจริญมั่นคง ไม่ผิดฝาผิดตัวอย่างข้าราชการที่เฉื่อยชาและยังโกงอีกเยอะแยะวันนี้   คนที่มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต คืออนาคตของประเทศชาติ คิดแบบเดิมๆ เอาพวกพ้องหรือแค่สอบเอาคนเรียนเก่งอย่างเดียวไม่ได้แล้ว

เรื่องทุจริตคอร์รัปชันต้องทำจริงจังไม่เลือกหน้า ไม่เลือกแม้แต่พวกพ้อง ต้องถอนรากถอนโคนให้ได้ อย่าปากว่าตาขยิบ แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็จะปล่อยไม่ได้ ต้องถือว่าคอร์รัปชันเป็นยาพิษ เป็นอสรพิษ เป็นต้นไม้พิษที่จะต้องกำราบกำจัดไม่ให้กำเริบเสิบสาน เราต้องช่วยกันดำรงความถูกต้องชอบธรรมต่อไป

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login