วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

สสว.จับมือส.อ.ท.และกลุ่มFINTECHเสริมเขี้ยวเล็บทางธุรกิจให้กับ SMEs

On July 5, 2019

1

สสว. จับมือ ส.อ.ท. และกลุ่มFINTECHสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติรวมถึงกลุ่มตลาดทั้ง ROBINSON,BIG C, FN OUTLET, CP ALL,บุญรอดเทรดดิ้ง,CJ Express,TOPs, SME TOKYO Support Center,เศรษฐอินเตอร์เทรด และTHAITRADE.COM ร่วมจัดงาน “Business Networking” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562 มุ่งเน้นการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มทั่วไปและกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วเกิน 3 ปี ให้เข้าถึงผู้ให้บริการด้านFINTECHและนวัตกรรมให้มากขึ้น พร้อมเชื่อมช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างโอกาสทางการค้าหรือการลงทุน ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย (Networking) อย่างน้อย 20 ล้านบาท

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน“Business Networking” ว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าธุรกิจ SMEs ของไทยก็ยังมีปัญหาหลายประการ เช่น ด้านการตลาด ขาดแหล่งเงินทุน ขีดจำกัดด้านการบริหารและการจัดการ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายที่ช่วยแก้ปัญหา Pain Point เหล่านี้ให้กับ SMEs หลากหลายตามศักยภาพกลุ่ม SMEs

สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มอาหารและเกษตรแปรรูป กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ กลุ่มบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ GDP ของประเทศ

3

ผอ.สสว. กล่าวอีกว่ากิจกรรม “Business Networking” ในวันนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ SMEs จะได้เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ การเพิ่มช่องทางการตลาดโดยเฉพาะตลาดในประเทศที่ยังเป็นตลาดสำคัญของ SMEs ซึ่งสินค้าจำต้องได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์ของตนเองและแตกต่าง เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและที่สำคัญคือเทคโนโลยีทางการเงินที่ปัจจุบันสามารถตอบโจทย์สำหรับธุรกิจได้อย่างลงตัว ความคล่องตัวและการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทางการเงิน แหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ๆ ที่จะช่วยเสริมศักยภาพ SMEs ให้เข้มแข็งขึ้น โดยคาดว่าจะสร้างโอกาสทางการค้าหรือการลงทุน ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย (Networking) อย่างน้อย 20 ล้านบาท

“สสว.คาดหวังว่าผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย(Networking) เพื่อเชื่อมคู่ค้าธุรกิจในด้าน FINTECHด้านนวัตกรรมและด้านการตลาด เพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจ สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป” นายสุวรรณชัย กล่าว

2

ด้านนายปรีชา ส่งวัฒนา ประธานคณะกรรมการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต(SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากิจกรรม“Business Networking” ที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับสภาอุตสาหกรรมแห่ง-ประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มทั่วไป ให้มีศักยภาพมากขึ้นในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการตลาดและการเงิน ซึ่งมี SMEs เข้าร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจกว่า 130 รายกิจกรรม Business Networkingในวันนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ เน้นการเชื่อมโยง SMEs ใน 3 ด้าน คือ การเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศให้กับ SMEs กลุ่ม Start up ด้าน FINTECHที่มีเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ให้ SMEs ได้เลือกใช้บริการและเชื่อมโยงผู้ให้บริการด้านนวัตกรรม ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบัน

4

“นอกจากการส่งเสริมผู้ประกอบการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)แล้ว สถาบัน SMI ยังมีกิจกรรมอื่นที่จะส่งเสริม SMEs อีกหลายหลายกิจกรรมไม่ว่าการส่งเสริม SMEs เข้าสู่องค์กรนวัตกรรม การให้ความรู้สำหรับการค้าต่างประเทศ การส่งเสริมการตลาดในรูป OMNI Channel เป็นต้น ซึ่งในฐานะของภาคเอกชนเราต้องการการส่งเสริมSMEs อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกมิติ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ” นายปรีชากล่าว

45


You must be logged in to post a comment Login