วันพฤหัสที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

28ก.ย.วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2019

On September 20, 2019

15689896959671568896919563

จากรายงานกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 มกราคม-28 สิงหาคม 2562 พบผู้เสียชีวิต 2 ราย ในจังหวัดสุรินทร์และนครศรีธรรมราช พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เกิดจากถูกสุนัขกัด ข่วน แล้วไม่รีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายต่างๆ เร่งสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาณสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 156889628398015688962616141568896255185
กิจกรรมสำคัญได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข แมว อายุ 2-4 เดือนขึ้นไป ให้ครอบคลุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 การทำหมันเพื่อควบคุมจำนวน การประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการกระตุ้นให้เจ้าของนำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกปี ทำให้ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ามีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องจนเข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้1568896235899
ปัจจุบันไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้า จึงถือได้ว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรง แต่สามารถป้องกันได้ ดังเช่นคำขวัญ “โรคพิษสุนัขบ้า เป็นแล้วตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน” หากคนหรือสัตว์ติดเชื้อนี้จะเสียชีวิตทุกราย โดยอาการหลังจากเชื้อเข้าสู่ร่างกายประมาณ 2-8 สัปดาห์ แต่อาจสั้นเพียงแค่ 7 วัน หรือยาวเกินกว่า 1 ปี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของบาดแผลและปริมาณของเชื้อที่ได้รับ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดเมื่อยตามตัว มีไข้ เจ็บเสียวหรือปวดบริเวณรอยแผลที่ถูกกัด คันอย่างรุนแรงที่แผล ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการถูกสัตว์กัดหรือข่วน แต่หากถูกกัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครั้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีน เพื่อช่วยลดอัตราเกิดโรค ที่สำคัญต้องรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเร็วที่สุดเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคจนครบตามที่แพทย์แนะนำ และอย่าลืมกักสัตว์ไว้ดูอาการ 10 วัน เพื่อให้มั่นใจว่าชุมชนและคุณปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 100%

กิจกรรมรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการป้องกันตนเอง ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างความรับผิดชอบต่อสัตว์ในกลุ่มประชาชน โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ขอเชิญร่วมรับเสด็จ และร่วมกิจกรรมภายในงานกับกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี กิจกรรมประกวดระบายสี การเสวนาเลี้ยงใส่ใจและรับผิดชอบ กิจกรรมรักน้องหมาต้องพาเดินได้ (Dog Walk Rally) ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตสุนัข การแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้อง นักแสดง และจับรางวัลในงาน เป็นต้น โดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป นอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังห่วงใยใส่ใจประชาชนจัดกิจกรรมพิเศษป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับ 500 ท่าน
15689897915621568989782664156898974198915689897393381568989735711

คำแนะนำในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคือ 1.เจ้าของสุนัข แมว ต้องพาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือน หลังจากนั้น 1 เดือน กระตุ้นซ้ำอีก 1 ครั้ง จากนั้นฉีดกระตุ้นตามกำหนดทุกปี 2.ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพังโดยไม่ใส่สายจูง 3.ควบคุมจำนวนสัตว์เลี้ยงโดยการทำหมันแบบถาวร 4.ป้องกันตัวเองจากการถูกสัตว์กัดหรือข่วนด้วยคำแนะนำ 5 ย. คือ อย่าแหย่ให้สุนัขโมโห โกรธ อย่าเหยียบหาง หัว ตัว ขา หรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจ อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า อย่าหยิบชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร และอย่ายุ่งหรือเข้าใกล้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติ สนใจข้อมูลติดต่อกลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน กองโรคติดต่อทั่วไป โทร.0-2590-3178 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สายด่วน 1422


You must be logged in to post a comment Login