วันพฤหัสที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

“ซินเจนทา”เปิดธุรกิจใหม่Syngenta Professional Solutions

On September 11, 2019

3

นายธนัษ อภินิเวศ ผู้อำนวยการซินเจนทาประจำประเทศไทย บริษัทชั้นนำนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ด้านเกษตรและอาหาร เปิดธุรกิจใหม่ Syngenta Professional Solutions เพื่อตอบสนองการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งให้ความสำคัญกับมาตรฐานการควบคุมความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น ท่ามกลางผู้ประกอบธุรกิจด้านการป้องกัน กำจัดแมลงและศัตรูพาหะนำโรคกว่า 30 รายทั่วประเทศ

การจัดงานเปิดธุรกิจใหม่ครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด Safe Food Safe Life หรืออาหารปลอดภัย ชีวิตปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรเชษฐ จามรมาน ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีกำจัดแมลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้เคมีกำจัดแมลงอย่างถูกต้องและปลอดภัย ร่วมกับ มร.บิลล์ ไซมอส ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบมาตรฐานฐานความปลอดภัยอาหารจากหน่วยตรวจและรับรองมาตรฐาน HACCP International ประเทศฮ่องกง เพื่อประโยชน์ในการค้าอาหารระหว่างประเทศ มาให้ความรู้เรื่องมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารให้ห่างไกลจากแมลงและศัตรูพาหะที่อาจปนเปื้อนในกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค

ภาพรวมของธุรกิจ Syngenta Professional Solutions จะให้บริการที่ปรึกษาและนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ได้มาตรฐานสากล และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHOPES) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน กำจัดแมลงและศัตรูพาหะนำโรค ครอบคลุมความต้องการสำหรับใช้ในครัวเรือน อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนให้ห่างไกลจากแมลงและพาหะนำโรค

2

นอกจากนี้ซินเจนทาได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาแสดงลักษณะการทำงานของเคมีป้องกัน กำจัดแมลงและศัตรูพาหะนำโรค ด้วยระบบ AR (Augmented Reality Technology), VR (Virtual Reality) ผ่านเกมและแอพพลิเคชั่น Syngenta Pest Management เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองสัมผัสและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการใช้งานจากสภาพอากาศของประเทศไทยที่ร้อนชื้น อากาศที่แปรปรวน ฝนตก น้ำท่วม สถานการณ์ของโรคระบาดต่างๆที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะนำโรค ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ยุง แมลงสาบ แมลงวัน ที่เป็นพาหะทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ท้องร่วง ตาแดง ผิวหนังพุพอง โรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย และโรคอื่นๆที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค

การป้องกันและกำจัดศัตรูพาหะโรคร้ายต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกบ้าน ครอบครัว และโรงงานอุตสาหกรรมต้องให้ความสำคัญเพื่อลดการนำโรคมาสู่สมาชิกในครอบครัวหรือในชุมชนและผู้บริโภค นอกเหนือจากการช่วยกันกำจัดแหล่งน้ำขังไม่ให้ยุงเกิด กำจัดเศษอาหารอย่างถูกวิธี ทำบ้านเรือนและโรงงานให้สะอาด การใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกัน กำจัดแมลงและศัตรูพาหะอย่างถูกวิธี ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ต้องนำมาใช้

4

น.ส.วัชรีภรณ์ พันธ์ภูมิพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนทางธุรกิจ กล่าวทิ้งท้ายว่า ปีที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกได้แนะนำผลิตภัณฑ์ “แอคเทลิค 300 ซีเอส” ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Professional Solutions ของซินเจนทา ให้ใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดโรคไข้มาลาเรียขององค์การอนามัยโลก โดยแอคเทลิค 300 ซีเอส เป็นการทำงานร่วมกับ Innovative Vector Control Consortium (IVCC) ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้กำจัดยุงลาย และยุงลายที่ต้านทานต่อสารไพรีทรอยด์ เพื่อปกป้องประชากรทั่วโลกจากโรคไข้มาลาเรีย เช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยที่มีนโยบายด้านสาธารณสุข และได้ประกาศเจตนารมณ์กำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดจากประเทศไทยในปี พ.ศ. 2567


You must be logged in to post a comment Login