วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

ไม่เอาแบบนี้.. ไม่อยากได้แบบนี้..

On August 8, 2019
pok729

คอลัมน์ : เรื่องจากปก
ผู้เขียน : ทีมข่าวการเมือง

(โลกวันนี้วันสุข ประจำวันที่ 9-16 สิงหาคม 2562)

หลายคนคงยังจำบรรยากาศช่วงก่อนการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญซึ่งต่อมาได้กลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ได้ดีว่าการรณรงค์คัดค้านหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเรื่องที่ทำแทบไม่ได้และยังมีความผิดเป็นคดีความติดตัวอีกด้วย ต่างกับฝ่ายรัฐยุค คสช. ที่ต้องการผ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้สามารถดำเนินการต่างๆได้อย่างสบายใจ และยังไม่นับการมีคำถามพ่วงแบบปฏิเสธไม่ได้แนบมาอย่างพิสดาร

ผลพวงของรัฐธรรมนูญที่ผ่านการลงประชามติแบบปิดหูปิดตาปิดปากฝ่ายหนึ่งจึงถูกเปิดเผยภายหลังอย่างไม่ต้องอายกันอีกต่อไปว่า “รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมาเพื่อพวกเรา”

คำว่า “พวกเรา” ได้ถูกขยายความโดยนักการเมืองที่สังกัดพรรครัฐบาลในปัจจุบันว่าหมายถึงพวกตนเอง ยังไม่นับรวมทนายชื่อเด่นดังสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) คนหนึ่งที่มาจากการเลือกกันเองตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังเคยคุยโม้ในงานเลี้ยงว่า “ผมเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญเองว่าให้ ส.ว. 250 คนที่ คสช. ตั้งมา มีสิทธิ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี.. ปรบมือให้.. หน่อยครับ”

เนติบริกรยังใช้อภินิหารทางกฎหมายวางแผนให้ ส.ว. จำนวน 250 คน มีอายุ 5 ปี เพื่อที่จะมีสิทธิ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ถึง 2 สมัยเป็นอย่างน้อย ยังไม่นับรวมแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งหลักใหญ่ใจความเน้นไปในเรื่องความมั่นคงและแนวทางการสืบทอดอำนาจ และมีผลกระทบกับนโยบายของรัฐบาลทุกรัฐบาลที่จะเข้ามาไม่สามารถคิดอะไรนอกกรอบไปกว่าที่ผลพวงของรัฐธรรมนูญที่ คสช. ขีดเส้นเอาไว้ได้

ยังไม่นับองค์กรอิสระจากการตัดต่อพันธุกรรม อันเป็นผลพวงจากการรัฐประหาร มาเป็นองค์กรชี้เป็นชี้ตายนักการเมืองอีกด้วย

หลังการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราจึงได้รัฐบาลที่ถูกวางแผนเอาไว้แล้วว่าจะต้องได้ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรี

สิ่งที่เห็นและเป็นอยู่ไม่ใช่หวังเพียงแต่สื่อต่างชาติหรือสังคมโลกมองเห็นเท่านั้น คนไทยเองย่อมรู้ดี ได้เห็น ได้สัมผัสทุกอย่าง แต่เมื่อเลือกข้างมุ่งหวังแต่เอาชนะ ทำลายฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียว จึงไม่สนใจว่าอะไรถูกอะไรผิด ไม่สนใจผลกระทบที่จะเกิดต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลาน เพราะรัฐธรรมนูญนี้เขาออกแบบมาแบบนี้

การที่รัฐธรรมนูญถูกออกแบบมาเพื่อคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะพวก ไม่ใช่ถูกออกแบบมาเพื่อประชาชนทั้งประเทศ เหตุผลเพียงแค่นี้ก็นับว่าผิดหลักการตั้งแต่เริ่มแล้ว

แม้จะอ้างว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านการลงประชามติแล้ว แต่ก็เป็นการลงประชามติท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาชนที่ไปลงประชามตินั้นเสมือนมีปืนจ่อท้ายทอยเอาไว้ หนทางแห่งการสืบทอดอำนาจถูกล็อกเอาไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว

เราจึงจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่มาจากประชาชนที่ร่วมกันออกแบบเพื่อประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค ไม่ใช่ปล่อยให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เพียงแค่มีอำนาจคุมกองทัพถือสรรพอาวุธมาควบคุมและขีดเส้นให้เดิน โดยที่เราไม่รู้เลยว่าจะพาไปขึ้นสวรรค์หรือตกนรกเมื่อใด

เราต้องมีสิทธิ์เลือกตัวแทนของเราเข้าไปทำงานแทนเราในระบบรัฐสภาได้อย่างแท้จริง นั่นคือสิ่งที่ต้องเป็น นั่นคือระบอบประชาธิปไตยที่คนไทยจะต้องเลือกได้

เราสามารถสะสางปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่มีมาในอดีตแล้วเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้ง ตั้งแต่การออกแบบรัฐธรรมนูญใหม่โดยพวกเราทุกคน เพื่อพวกเราทุกคน ทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทุกคนได้มีกติกาที่เสมอภาคและเป็นธรรม

ช่วงหาเสียงเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมา ทุกพรรคการเมืองไม่มีใครปฏิเสธว่าจะไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพิสดารนี้

ส.ส. และ ส.ว. มีเอกสิทธิ์ในการยกมือออกเสียงโดยไม่เกี่ยวกับการเป็นรัฐบาลหรือไม่ เพราะเป็นเรื่องของรัฐสภา

ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนคนไทยจะต้องผลักดัน “การออกแบบรัฐธรรมนูญใหม่” ผ่าน 500 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคให้ทำตามที่เคยหาเสียงและรับปากประชาชนไว้

ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนคนไทยจะต้องกดดัน 250 สมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก คสช. ให้มีสำนึก ละอายแก่ใจว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเขารับไม่ได้กับที่มาของท่าน แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ระบุไว้ว่าต้องใช้เสียงจาก ส.ว. ถึง 1 ใน 3 เพื่อจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่หากว่าท่านสำนึกและมีความละอายก็สามารถกลับใจ ใช้เสียง 1 ใน 3 เพื่อสนับสนุนเปิดช่องไปสู่การแก้ไขยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อฟังเสียงที่แท้จริงของประชาชนได้

การใช้กลไกทางรัฐสภาเป็นทางออก ซึ่งยากเย็นเหลือเกิน แต่ก็เป็นทางเลือกที่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อ จึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

ทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่จิตสำนึกและแรงกดดันจากประชาชนทุกภาคส่วนที่ไม่อาจนิ่งดูดายได้อีกต่อไป

มาเริ่มกันใหม่วันนี้ยังไม่สาย ผู้มีอำนาจในปัจจุบันอยู่กันไม่อีกกี่สิบปีก็ตาย แต่สำหรับลูกหลานและอนาคตของคนรุ่นใหม่เขายังอยู่กันอีกนาน

คนไทยทุกคนต้องมีสิทธิ์มีเสียงมาร่วมกันออกแบบรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยกัน

ผู้ยึดครองอำนาจไปจากประชาชนได้โปรดสำเหนียกว่า มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ อนาคตเป็นของคนไทยทุกคน ไม่ใช่เฉพาะของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

พอกันทีรัฐธรรมนูญเพื่อพวกพ้องส่วนตน เราไม่เอาแบบนี้..ไม่อยากได้แบบนี้.. เพราะทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะร่วมออกแบบรัฐธรรมนูญของเขาเอง!!??


You must be logged in to post a comment Login