วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

ใช้กฎหมายแบบเดิมไม่ได้

On July 23, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนัก(ข่าว)พระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 24 ก.ค. 62)

มีคำโบราณบอกว่า คนไม่รู้กาลเทศะคือคนที่ไม่รู้จังหวะเวลา โอกาส สถานที่ ถือเป็นคนไม่มีสติปัญญา เป็นคนเสื่อม ปราชญ์ของจีนบอกว่า คนจะเจริญต้องรู้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ พวกนี้คือคนรู้กาลเทศะ เป็นผู้เจริญ แต่ผู้ไม่รู้กาลเทศะ ไม่รู้จังหวะเวลา สถานที่ คือผู้เสื่อม สังคมเราตอนนี้ประเด็นเสื่อมน่าจะไม่มีอะไรเกินพวกที่ไม่รู้สถานที่ ไปบุกรุกโรงพยาบาล ตามไปทำร้ายกันในโรงพยาบาล จนคนไข้พากันเดือดร้อน มีให้เห็นเป็นข่าวอย่างต่อเนื่อง

กฎหมายบ้านเราตอนนี้จะอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้ว มีหลายเหตุการณ์ที่มีการต่อยกัน ทำร้ายกันกลางถนน กฎหมายต้องลงโทษระดับหนึ่ง คนต่อยกันในเธค ผับ คลับ บาร์ ก็ต้องถูกลงโทษระดับหนึ่ง ถ้าต่อยตีกันในโบสถ์ ในวัด อย่างนี้ไม่ได้แล้ว ลงโทษในระดับเดียวกันไม่ได้ ยิ่งต่อยตีกันในโรงพยาบาล ไปก่อเรื่องรุกล้ำทำให้ผู้ป่วยตกใจ หมอที่ทำหน้าที่ผ่าตัดอยู่จะทำยังไง หมอก็ต้องระวังชีวิตตัวเอง

เพราะฉะนั้นบ้านเมืองถึงเวลาแล้ว ไม่ใช่กฎหมายล้อมคอก แต่ต้องบอกกันเลยว่า ต่อแต่นี้ไปเหมือนเทศกาลสงกรานต์ เมาขับจับยึดรถอะไรพวกนี้ ต่อไปนี้ใครไปก่อเรื่องในโรงพยาบาล ยกพวกไปตีกัน ภาพกล้องจับได้ต้องลงโทษลงทัณฑ์อย่างรุนแรง ที่จริงแล้วน่าจะลงโทษไปถึงพ่อแม่ เพราะเหมือนไม่ได้อบรมสั่งสอนว่าทะเลาะกันในโรงพยาบาลมันผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย มันเลวทรามต่ำช้าในการไม่รู้กาลเทศะ เรียกว่าเป็นคนด้อยความเจริญ ป่าเถื่อน ดังนั้น การลงโทษต้องต่างกัน

ถ้าไปตีกันในเธค คลับ ผับ บาร์ มันที่ของมัน ช่างมันเถอะ แต่ที่ไม่ควรตีกันเลยก็คือโรงพยาบาล มันต้องเว้นได้บ้าง ถ้าไม่เว้นอย่างนี้ไม่ควรที่จะอยู่ในประเทศไทยแล้ว ถ้าเป็นสมัยก่อนต้องเนรเทศ ต่อไปนี้โรงพยาบาลต้องออกกฎ ถ้าใครไปตีกันที่โรงพยาบาล หมอต้องไม่รับรักษาแล้วถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐ แต่ของเอกชนยังเห็นแก่เงินก็แล้วแต่

มันต้องมีอะไรที่จะกำราบไม่ให้กำเริบเสิบสานถึงกับไปล่าล้างผลาญกันในโรงพยาบาล ในเมื่อคนนอนติดเตียงอยู่ จะไปทุบไปตีได้อย่างไร เป็นเรื่องใช้ไม่ได้ ถึงเวลาแล้วที่ต้องทำเรื่องนี้ให้เด็ดขาด อย่าปล่อยให้กฎหมายดีกับคนชั่วเกินไป คนอย่างนี้ต้องเรียกว่าชั่วเกินเหตุ ปราชญ์จีนเขาบอกว่า ความเสื่อมและความเจริญของมนุษย์คืออะไรควร อะไรไม่ควร ทำในสิ่งที่ควรทำ สิ่งไม่ควรทำไปขืนทำก็ระยำน่ะสิ จะเอาไว้อย่างไร

ถึงเวลาที่กฎหมายต้องชำระสะสางกันให้ทันเหตุการณ์ความเสื่อมทรามทางศีลธรรมของสังคมที่ไปไล่ตีกันในโรงพยาบาลหรือไล่ตีกันกลางถนน เรียกว่าทำเรื่องต่ำทราม เสื่อมถ่อย ซาดิสต์ โหดร้าย ไม่เลือกที่ เลือกเวลา เป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้แล้ว ถ้าขืนปล่อยให้กฎหมายเป็นระนาบเดียวกัน โทษเท่ากัน ปรับเท่ากัน ไม่ถูกต้อง ตีกันในวัดในโบสถ์โทษเท่ากับตีกันข้างถนนไม่ถูกต้องเลย

เพราะฉะนั้นถึงเวลาที่จะต้องดัดสันดานพวกที่ไม่รู้กาลเทศะ ไม่ดูสถานที่ ไม่เอื้อเฟื้อผู้เจ็บผู้ป่วย ไม่ได้ดูความทุกข์ยากลำบากของผู้อื่น ไปสร้างความเดือดร้อนอย่างนี้ยังจะปล่อยกันไว้อีก คนที่ไปบุกรุกตีกันในโรงพยาบาลหรือวัดมันไม่ควรที่จะอยู่ในประเทศไทย ถ้าไม่แก้ปัญหาคนดีจะอยู่ลำบาก จะเดือดร้อนกันใหญ่ ต้องจัดการให้เด็ดขาด

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login