วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

“มูลนิธิต่อต้านการทุจริต”จับมือ“เครือซีพี -ทรู” เปิด ‘ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต’

On July 22, 2019

1

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ  ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์และ ทรู คอร์ปอเรชั่น  โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู เปิด “ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต” ประจำปี 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ต้อนรับ 20 ทีม จาก 4 ภาคทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากการส่งโครงการเข้าประกวดในหัวข้อ “โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต” เพื่อเข้าร่วมอบรมการทำโครงการต่อต้านการทุจริตให้เป็นรูปธรรม และปลูกฝังความเป็นต้นกล้าความดี รวมถึงการเป็นผู้นำในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต พร้อมนำโครงการไปปฏิบัติได้จริง ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่เฟสบุคแฟนเพจ ช่อสะอาดต้านทุจริต


You must be logged in to post a comment Login