วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

สร้างอนาคตเริ่มต้นที่ห้องเรียน : DIAMONDS ผู้ช่วยครูสู่การพัฒนาศักยภาพนักเรียนในยุคดิจิทัล

On June 14, 2019
Photo Caption

resize_DSC_2564

resize_DSC_2630ผนึกกำลังพัฒนาศักยภาพครูไทย บริษัท เซอร์ทิส และ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ร่วมมือพัฒนาเครื่องมือเอไออัจฉริยะ Data and Impact Assessment, Monitoring, and Development System หรือ “DIAMONDS” เพื่อวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียนพร้อมสร้างข้อสอบ ตามตัวชี้วัด ช่วยลดภาระงานครูและสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพ นำร่องใช้งานกับนักเรียนกว่า 10,000 คน ครอบคลุม 29 โรงเรียน ทั่วประเทศ
resize_DSC_2684
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นายธี วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด พร้อมด้วย มร.โอลิเวอร์ ก็อตชัลล์ Chief Strategy Officer บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และกรรมและเหรัญญิก มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ร่วมเปิดงานแถลงข่าว สร้างอนาคตเริ่มต้นที่ห้องเรียน DIAMONDS ผู้ช่วยครูสู่การพัฒนาศักยภาพนักเรียนในยุคดิจิทัล พร้อมร่วมเสวนาหัวข้อ “จากเทคโนโลยีสู่ห้องเรียน : DIAMONDS เครื่องมือจุดประกายศักยภาพครูไทย ไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม” นำโดย นายจรัล งามวิโรจน์เจริญ Chief Data Scientst & VP of Data Innovation Lab บริษัท เซอร์ทิส จำกัด, ดร.รชยา ศรีสุริฉัน ผู้อำนวยการด้านข้อมูลและผลกระทบ มูลนิธีทีช ฟอร์ไทยแลนด์, นายดลเดช ชึตต์ Data Analyst บริษัท เซอร์ทีส จำกัด และ นางสาววรินทร จิวระประภัทร์ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 4 มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์resize_DSC_2730

resize_DSC_2742

นายธี วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการพัฒนาเครื่องมือ DIAMONDS ในครั้งนี้ ว่า “จุดเริ่มต้นของโครงการนี้มาจากความมุ่งมั่นของเซอร์ทิส ที่จะใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านข้อมูล (data) กับปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence: AI) ของเรามาสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมนอกเหนือจาก งานทางด้านธุรกิจ โดยในครั้งนี้เราได้พันธมิตรทางธุรกิจที่เข้าใจด้านการศึกษาอย่างมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และพนักงานของเราที่ ช่วยผลักดัน DIAMONDS ให้เป็นผลผลิตที่สร้างการเรียนรู้ของนักเรียนไทยให้ดีขึ้น โดยการใช้ข้อมูลมาสร้างข้อสอบที่เหมาะสม กับศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน (Personalized test) เพื่อประเมินการเรียนรู้อย่างตรงจุดที่สุด โดยในอนาคตเราอยากเห็น ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับองค์กรอื่นๆที่มีแนวคิดในการร่วมกันช่วยพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้การศึกษาของไทยดีขึ้น”resize_DSC_2716

ทางด้าน ดร.รชยา ศรีสุริฉัน ผู้อำนวยการด้านข้อมูลและผลกระทบ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เสริมว่า “ความร่วมมือกับบริษัท เซอร์ทิส ในการพัฒนาคุณภาพ การสอนผ่านเทคโนโลยีเอไอเป็นตัวอย่างของการทำงานระหว่างบริษัทเอกชนและองค์กรเพื่อสังคมที่ทำงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ จากประสบการณ์ทำงานในโรงเรียนของเราที่เจอความท้าทายในการการวัดและประเมินผล เรามองเห็นถึงความเป็นไปได้ของ DIAMONDS ในการต่อยอดไปสู่การสนับสนุนครูทั่วประเทศไทย ผ่านการทดสอบการใช้งานใน 29 โรงเรียนเครือข่าย ที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่นักเรียนเกือบ 10,000 คน ภายใต้การดำเนินการ ของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากทีช ฟอร์ ไทยแลนด์”
โดยเครื่องมือ Data and Impact Assessment, Monitoring, and Development System หรือ DIAMONDS เป็นระบบวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้ของนักเรียน ปัจจุบันอยู่ในช่วงปรับปรุงและพัฒนา โดยระบบดังกล่าวประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่Photo Caption

(1) การสร้างข้อสอบ ซึ่งทำหน้าที่สร้างข้อสอบตามตัวชี้วัดของหลักสูตรที่ผู้สอนต้องการวัด เพื่อวัดผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน และช่วยให้ผู้สอนสามารถเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนของตนได้อย่าง เหมาะสม

และ (2) การรายงานผล ซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์และรายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับ นักเรียนเป็นรายบุคคลและโดยภาพรวม
โดยในอนาคตมีแผนที่จะพัฒนาระบบดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงการวัดและประเมินผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อนักเรียนในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาทักษะและลักษณะนิสัยที่จำเป็นของนักเรียนด้วย ซึ่งคาดหวังว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงปลายปีนี้ และพร้อมที่จะขยายผลไปสู่โรงเรียนและครูทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างต่อไป


You must be logged in to post a comment Login