วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

“ภราดร”ชี้4สัญญาณสกัดสืบทอดอำนาจต้องได้ประธานสภาเรียกความเชื่อมั่น

On May 12, 2019
333

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ที่ปรึกษาและหัวหน้าศูนย์สื่อสารข่าวสารเฉพาะกิจ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการติดตามความคืบหน้าประเด็นการหยุดการสืบทอดอำนาจว่า ขณะนี้รับรู้ว่ามีพัฒนาการเป็นเชิงบวกของพรรคการเมืองต่างๆที่ไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ เพราะได้มีความลงตัว เห็นจุดที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและเป็นคุณูปการกับประเทศอย่างยิ่งอีกด้วย โดยจุดลงตัวที่เป็นประโยชน์และเห็นพ้องร่วมกันนั้นมาจากเหตุผลอย่างน้อย 3-4 ประการคือ 1.ถือเป็นการที่พรรคการเมืองได้ปฏิบัติตามสัญญาประชาคมอย่างจริงจังที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งว่า พรรคของตนจะไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ ซึ่งเป็นการสร้างเกียรติภูมิให้แก่พรรคการเมืองนั้นๆ 2.เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศได้เห็นว่านักการเมืองที่มาจาก ส.ส. นั้นมีคุณภาพและไว้วางใจได้ สามารถแก้ไขสถานการณ์ทางการเมืองที่มีทางออกเป็นไปตามครรลองประชาธิปไตย

3.ได้ร่วมกันแสดงพลังกำจัดจุดอ่อนที่สำคัญที่สุด นั่นคือการสืบทอดอำนาจ เพราะเป็นกับดักเดียวที่ทำให้ไม่สามารถเดินหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ เพราะขาดความน่าเชื่อถือที่จะทำให้ต่างประเทศไม่เชื่อมั่นที่จะเข้ามาลงทุน เมื่อจุดอ่อนนี้หมดลงเศรษฐกิจจะพลิกฟื้น พี่น้องประชาชนจะยินดีปรีดาสรรเสริญกันทั้งประเทศ และ 4.เป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีความเป็นอารยะกลับคืนมา สามารถกลับไปยืนร่วมกับอารยประเทศในเวทีโลกต่างๆได้อย่างสง่างาม จากเหตุผลดังกล่าวพรรคที่ไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจจึงได้ร่วมมือร่วมใจกันที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการสกัดกั้นการสืบทอดอำนาจให้พี่น้องประชาชนได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม เรียกศรัทธาของนักการเมืองกลับคืนมา ในความเป็นรูปธรรมลำดับแรกคือ การเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากปีกพรรคการเมืองที่ไม่เอากับการสืบทอดอำนาจนั่นเอง


You must be logged in to post a comment Login