วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

หลักธรรมกับพระเครื่อง

On April 12, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 12 เม.ย. 62)

หลังพิธีสลายสรีรสังขาร “หลวงพ่อคูณ” มาระยะหนึ่ง ก็มีการทำรูปหล่อและเครื่องรางของขลังต่างๆตามมา ทั้งรูปหล่อเท่าองค์จริง 70 กว่าองค์ คือมีทุกจังหวัดของประเทศ ที่สำคัญคือมีการปลุกกระแสวงการพระเครื่องที่ทำให้พระเครื่องหลวงพ่อคูณมีราคาพุ่งปรู๊ดปร๊าด

เสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้มีมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในมุมของพระศาสนา ศาสนาต้องยึดในหลักธรรมคำสอน ต้องมองทะลุถึงธรรม เห็นธรรม เห็นความเป็นอนิจจัง หลักธรรมของพุทธศาสนาตรงข้ามกับความเชื่อเรื่องพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ให้เชื่อหรือติดยึดในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่คลำหาฤทธิ์

ชาวพุทธต้องยึดในหลักธรรมคำสอนของพระศาสนา อย่างหลวงพ่อคูณก็ให้คำสอนดีๆมากมาย ไม่ใช่เรื่องฤทธิ์เรื่องเดช ฉะนั้นชาวพุทธต้องทำตามหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้อง ดีงาม

เรื่องเครื่องรางของขลังต้องดูว่าอะไรเป็นเหตุให้ชาวพุทธเราไปชอบไปหลงไปติดยึดในเรื่องฤทธิ์มากกว่าหลักธรรม เพราะชอบความมักง่าย ไม่ชอบอริยมรรคองค์ 8 ที่ต้องมีความเพียร ความพยายาม ซึ่งมันเหนื่อยยาก

การทำความดีต้องมีสติ มีปัญญา และอดทนอดกลั้น ตรงข้ามกับการอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ต้องเหนื่อย มันง่าย เป็นธรรมดาที่การได้อะไรมาง่ายๆก็มักจะชอบ เหมือนเชื่อโชคลาภ นั่งรอแต่โชคลาภ ให้ฤทธิ์มันบันดาล ไม่เหมือนการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติชอบ

เรื่องเครื่องรางของขลังจึงมีการสร้างราคาจากความเชื่อเพื่อให้ราคาพุ่ง อาศัยพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียง อย่างสังขารของหลวงพ่อคูณ ถ้าเราติดกันแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชาวพุทธก็ไม่คิดถึงหลักธรรมคำสอน เลื่อนออกจากหลักธรรมที่ดีงามไปหาเครื่องรางของขลัง หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะอันตรธานไปหมด

ชาวพุทธก็จะคลำหาฤทธิ์ แต่ฤทธิ์ไม่มีในศาสนา เพราะฤทธิ์ไม่ใช่ตัวดับทุกข์ได้ คนมีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้แต่ก็ต้องตกนรกอย่างเทวทัต ดังนั้น ชาวพุทธไม่ควรจะพลัดจากหลักธรรม หากมีฤทธิ์มาก็เป็นของแถม แต่อย่าหลง อย่างมงาย

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login