วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

แสตมป์ที่ระลึกวันอนุรักษ์มรดกไทย

On April 3, 2019
แสตมป์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดตัวตราไปรษณียากรที่ระลึกวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นชุดภาพที่ต่อเนื่อง ในซีรีส์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 4 ภาค ที่เริ่มต้นมาภาคเหนือ ในปี 2560 สู่ภาคอีสานในปี 2561 และล่าสุดในปีนี้ เป็นการนำเสนอภาพจิตรกรรมฝาผนังจากวัด 4 แห่งในพื้นที่ภาคใต้ ในคอนเซป พุทธศิลป์ถิ่นใต้ ได้แก่

1.เจดีย์จุฬามณี วัดโคกเคียน จ.นราธิวาส

2.ประเพณีตักบาตรเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับ วัดป่าศรี จ.ปัตตานี

3.เหตุการณ์ในเรื่องพระเวสสันดรชาดก วัดคูเต่า จ.สงขลา

4.พุทธประวัติตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์ วัดจะทิ้งพระ จ.สงขลา

ทั้งนี้ ตราไปรษณียากรที่ระลึกวันอนุรักษ์มรดกไทย มีทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน แบบละ 2 ดวง ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันโดดเด่นของงานพุทธศิลป์ทางภาคใต้ ที่มาจากผลงานวิจัย ของ รศ.ดร.สมพร ธุรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยแสตมป์จำหน่ายชนิดราคา 3 บาท 4 ดวง นอกจากนี้ยังมีซองวันแรกจำหน่าย 23 บาท และแผ่นชีทที่ระลึกไดคัตเป็นรูปหลังคาโบสถ์ ตามภาพวาด
ในจินตนาการ ราคา 15 บาท เริ่มจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ (2 เมษายน 2562) ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

โดยผู้ที่สนใจตราไปรษณียากรที่ระลึกวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ THP Contact Center 1545 หรือ www.thailandpost.co.th


You must be logged in to post a comment Login