วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

Blind Trust

On March 21, 2019
chuk1

คอลัมน์ : ฉุก(ละหุก)คิด

ผู้เขียน : นายหัวดี

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 21 มี.ค. 62)

การทำ “Blind Trust” ของ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ทั้งที่ยังไม่มีตำแหน่งทางการเมืองใดๆ เพื่อต้องการสร้างมาตรฐานทางการเมืองและแสดงความจริงใจในการทำงานการเมืองอย่างซื่อสัตย์สุจริต แต่กลับถูกกล่าวหาและใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานา

“Blind Trust” คือทรัสต์ที่ทั้งทรัสเตอร์หรือผู้รับผลประโยชน์ไม่มีส่วนในทรัพย์สิน ไม่สามารถควบคุมทรัพย์สินในทรัสต์หลังจากที่มีการโอนทรัพย์สินเข้าไว้ใน “Blind Trust” แล้ว โดยทรัสตีสามารถทำการซื้อขายทรัพย์สินได้อย่างอิสระตามข้อตกลง

ทรัสเตอร์หรือผู้รับผลประโยชน์จึงไม่สามารถรู้ว่าแต่ละช่วงทรัสต์ถือครองทรัพย์สินประเภทใดบ้าง มีการซื้อทรัพย์สินอะไรบ้าง ไม่สามารถรู้ได้ว่าทรัสตีทำผลตอบแทนให้ได้เท่าไรต่อปี และไม่สามารถติดต่อกับทรัสตีเพื่อขอทราบข้อมูลการถือครองทรัพย์สิน เงินต้น หรือผลตอบแทน และไม่สามารถให้ทิศทางหรือแนวทางการจัดการทรัพย์สินกับทรัสตีได้

“Blind Trust” จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นไม่มีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างการปฏิบัติหน้าที่การงานกับสินทรัพย์ส่วนบุคคล เป็นทางออกเชิงจริยธรรมเพื่อป้องกันประเด็นความขัดแย้งทางศีลธรรม โดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือตำแหน่งในภาครัฐ

แน่นอนว่ามีนักการเมืองไทยหลายคนทำ “Blind Trust” ซึ่งเป็นการทำตามที่กฎหมายกำหนด แต่ก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่าจะไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

แต่การทำ “Blind Trust” ก็ยังดีกว่าพวก “ผู้ดีจอมปลอม” ที่เก่งแต่ปาก ชอบติเตียนหรือพยายามดิสเครดิตคนที่ทำ “Blind Trust” จึงต้องย้อนกลับมาที่ตัวเองว่ากล้าทำสิ่งที่ดีหรือไม่ โดยเฉพาะในยุคที่ “ผู้มีอำนาจ” ถูกตั้งคำถามเรื่องธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางการเมือง!


You must be logged in to post a comment Login