วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พระเณรต้องเป็นกลาง

On March 18, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 1มี.ค. 62)

ช่วงใกล้เลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้แจ้งไปยัง พศ. ตามจังหวัดต่างๆ แจ้งทุกวัดทั่วประเทศ ห้ามใช้สถานที่จัดชุมนุมและกิจกรรม รวมทั้งห้ามพระเณรไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับการเมือง ใครฝ่าฝืนให้เจ้าอาวาสวัดห้ามปรามหรือระงับทันที หากหวั่นว่าจะมีอันตรายก็ขอให้เจ้าหน้าที่อารักขาได้ แต่หากจะใช้พื้นที่วัดจัดการเลือกตั้งนั้นทำไม่ได้

ฝ่ายสงฆ์ต้องดูแลไม่ให้พรรคการเมืองเปิดปราศรัยในวัด ห้ามปรามพระเณรไม่ให้ออกไปเชียร์ไปช่วยนักการเมือง ถ้าตักเตือนแล้วไม่เชื่อไม่ฟังเจ้าอาวาสก็มีสิทธิที่จะจัดการกับพระเณรที่ออกนอกกรอบได้ ต้องวางตัวเป็นกลาง ถ้าพรรคการเมือง นักการเมืองเข้ามาหาก็บอกว่าโชคดีก็แล้วกัน ไม่ต้องไปบอกไปแนะ ไปชักชวนชาวบ้านให้ช่วยพรรคนั้นพรรคนี้ คนนั้นคนนี้

นักการเมืองก็อยากให้พระช่วยทั้งนั้นแหละ แต่พระช่วยไม่ได้ เพราะถ้าไปช่วยฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายก็จะเกลียดจะโกรธหาว่าพระลำเอียง ไม่เป็นกลาง การวางตัวไม่เข้าข้างใดจึงดีที่สุด ชีวิตนักบวชก็จะสงบ ก็ขอให้ยึดกฎระเบียบของ พศ. จะได้อยู่ดีมีสุข ไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์

นักการเมืองคนใดเป็นคนดี คนเก่ง ขยันหาเสียง ก็จะได้ลาภได้ตำแหน่งเองแหละ ชนะก็ต้องชนะอย่างโปร่งใส ไม่ใช้วิชามาร ก็หวังว่าพระเณรและศาสนาจะไม่มัวหมองเพราะการเมือง หลังเลือกตั้งแล้วจะได้อยู่ร่วมกันได้

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login