วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

หาเสียงสร้างสรรค์

On February 7, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 7 ก.พ. 62)

การเลือกตั้งคึกคัก แม้มีกฎกติกาจุกจิก ห้ามทำหลายเรื่องหลายอย่าง ประชาชนส่วนใหญ่ก็อยากให้มีการเลือกตั้ง เพราะหวังว่ารัฐบาลใหม่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้ แต่ก็ไม่อยากให้การหาเสียงมีการใส่ร้ายป้ายสี สาดโคลนใส่กัน จนทำให้เกิดความแตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายจนบ้านเมืองเสียหาย

บทเรียนที่ผ่านมาที่ทำให้คนไทยเกลียดชังกันเอง บ้านเมืองก็เสียหาย การเมืองก็มีปัญหา ทะเลาะขัดแย้งและทำร้ายกันเอง ฝ่ายหนึ่งมีอำนาจ อีกฝ่ายก็ออกมาขับไล่ การเมืองก็เสียหาย เศรษฐกิจก็เสียหาย ประชาชนก็บาดเจ็บล้มตาย

บ้านเมืองไม่มีการพัฒนา จนประเทศเพื่อนบ้านที่ตามหลังนำหน้าไปหลายก้าว ไม่ว่าจะเป็นลาว เขมร หรือพม่า เพราะประเทศเขาสงบ ไม่มีความขัดแย้งแบบบ้านเรา ไม่มีสงครามสี แบ่งฝักแบ่งฝ่าย เศรษฐกิจก็ไม่มีปัญหา การท่องเที่ยวก็เฟื่องฟู ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็ไม่มีปัญหา

ประชาชนอยากเห็นนักการเมืองหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ อยากเห็นการเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นธรรม ไม่ใช่ใส่ร้ายป้ายสีสาดโคลนใส่กัน ประชาชนอยากได้ทั้งคนดีและนโยบายที่ดี ทำได้จริง

พรรคการเมืองจึงต้องเสนอนโยบายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ไม่ใช่ทำอะไรก็ได้เพื่อให้ได้เป็น ส.ส. ประชาชนอยากเห็นนโยบายที่พรรคการเมืองทำได้จริง ทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ เพื่อทำให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข นักการเมืองต้องเล่นการเมืองแบบสัตบุรุษ มีสติ และระงับอารมณ์เกรี้ยวกราดใฝ่ต่ำต่างๆ

ยิ่งช่วงนี้หลายจังหวัดมีปัญหาฝุ่นละออง ประชาชนก็อาจหงุดหงิดและไม่มีเหตุผล โดยเฉพาะอารมณ์ร้ายใส่กัน ก็หวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นักการเมืองจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง บ้านเมืองไม่ตกต่ำเพราะความขัดแย้ง ใส่ร้ายป้ายสี บ้านเมืองจะได้เดินหน้าอย่างราบรื่น ไม่ใช่วนเวียนกับความขัดแย้งเดิมๆ การเมืองเดิมๆ

นักการเมืองก็จะสามารถทำงานการเมืองได้ ไม่ต้องถูกปิดปาก ถูกเรียกตัวอย่างที่ผ่านมา บทเรียนที่ผ่านมาสร้างความเจ็บปวดให้กับทุกฝ่าย นักการเมืองจึงต้องใช้โอกาสนี้สร้างสรรค์การเมืองที่ดีกลับมา หาเสียงแบบสร้างสรรค์ บ้านเมืองก็ไปดี นักการเมืองก็ไปดี

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login