วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

ศธ.หัวร้อน

On January 11, 2019
chuk1

คอลัมน์ : ฉุก(ละหุก)คิด

ผู้เขียน : นายหัวดี

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 11 ม.ค. 62)

การให้นักเรียนใส่ชุดไปรเวทไปโรงเรียนของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกลายเป็นประเด็นดราม่าถกเถียงไปทั่ว หลังจากที่คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนส่งหนังสือขอให้ทบทวนความเหมาะสม โดยอ้างว่าเป็นห่วงเรื่องระเบียบวินัย ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และบริบทของสังคมไทย

ทั้งที่ไม่มีอะไรหรืองานวิจัยชี้ชัดเจนว่าการใส่ชุดนักเรียนช่วยเรื่องความประพฤติหรือผลการเรียน แต่มีงานวิจัยบางชิ้นชี้ว่าการบังคับให้ใส่ชุดนักเรียนอาจทำให้เกิดบรรยากาศควบคุมแบบเผด็จการ ซึ่งมีการถกเถียงเรื่องการบังคับให้ใส่ชุดนักเรียนในต่างประเทศก็ไม่พบว่ามีผลต่อการเรียนอย่างไร

เมื่อกลางปี 2556 “เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล” ครั้งอยู่ ม.ปลายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ออกมาเสนอ “ปฏิวัติการศึกษา” รวมถึงยกเลิกชุดนักเรียน จนเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์

ก่อนหน้านี้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน เพื่อความสะดวกต่อการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมสร้างประสบการณ์ ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง

ประเทศฟินแลนด์ที่ถูกจัดอันดับว่ามีคุณภาพการศึกษาดีที่สุดในโลกระบุว่า ยิ่งเด็กมีความเสมอภาคมากเท่าใด ประชากรก็ยิ่งมีการศึกษาและสุขภาพจิตดี แม้จะมีการวิจัยชิ้นหนึ่งในสหรัฐระบุว่า เครื่องแบบนักเรียนทำให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความภาคภูมิใจในหมู่นักเรียน ซึ่งช่วยบรรยากาศในการเรียนรู้และพัฒนาความประพฤติ ก็ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าการใส่ชุดนักเรียนจะส่งผลอย่างไรต่อการเรียนและความประพฤติ

ประเด็นสำคัญที่รัฐและกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ควรใส่ใจมากกว่าชุดนักเรียนคือการปฏิรูปการศึกษาที่ล้มเหลวมาทุกรัฐบาล จนมีคำถามว่า “มีกระทรวงศึกษาธิการไว้ทำไม?” แล้วตั้ง “องค์กรพิเศษ” ไม่ใช่ถูกเปรียบเป็น “ไดโนเสาร์เต่าล้านปี”

หากกระทรวงศึกษาธิการเชื่อว่าการใส่ชุดนักเรียนทำให้เด็กเรียนดีและมีความประพฤติดี ก็น่าจะให้ข้าราชการทุกคนทุกระดับในกระทรวงศึกษาธิการหรือทุกกระทรวงแต่งชุดข้าราชการมาทำงานทุกวัน รวมถึงตัดผมเกรียนและทำงานตรงเวลา จะได้ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันหรือวิ่งเต้นเพื่อตำแหน่งและผลประโยชน์ต่างๆ

การปฏิรูปการศึกษาจะได้ไม่ล้มเหลว และข้าราชการจะมีแต่ “คนดี” อย่างที่ “ทั่นผู้นำ” พร่ำพูดและเพ้อฝัน!!

 


You must be logged in to post a comment Login