วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

จับโกง!! / โดย นายหัวดี

On October 11, 2018
c

คอลัมน์ : ฉุก(ละหุก)คิด

ผู้เขียน : นายหัวดี

การตั้ง “เครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ” (Free, Fair & Fruitful Election-FFFE) เป็นการรวมตัวของภาคประชาชนกว่า 10 องค์กร เพื่อรณรงค์ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ

เน้นการจัดกิจกรรมจนถึงการเลือกตั้ง ทั้งแถลงการณ์ งานเสวนา การเข้าชื่อรณรงค์และสร้างพลังเครือข่ายภาคประชาชนที่ให้ร่วมจับตาสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ซึ่งเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการทุจริตหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการใช้อำนาจรัฐ

ประเด็นสำคัญคือ พลังของภาคประชาชนที่ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวและคนรุ่นใหม่ เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้มีเดิมพันสูงที่จะเดินหน้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง หรือ “ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม” ภายใต้ “ระบอบพิสดาร” และ “กลุ่มเผด็จการอนุรักษ์นิยม”

“เสรี” คือเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆได้สื่อสารถึงปัญหาของพวกตนต่อสาธารณะ และพรรคการเมืองได้สื่อสารแนวทางแก้ปัญหาต่อสาธารณะด้วยเช่นกัน

“เป็นธรรม” คือทุกภาคส่วนในสังคมและพรรคการเมืองต้องมีโอกาสสื่อสารต่อสาธารณะ และเข้าถึงประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกัน

“มีผลในทางปฏิบัติ” คือปัญหาของประชาชนต้องได้รับการตอบสนอง พรรคการเมืองทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านต้องนำเจตนารมณ์ของประชาชนไปปฏิบัติให้เป็นมรรคผล

การเลือกตั้งภายใต้อำนาจจาก “ปลายกระบอกปืน” และ “ไม่ปลดล็อกการเมือง” ทั้งยังมี “พรรคลากตั้ง 250 คน” ก็เหมือนการโกงการเลือกตั้งตั้งแต่ยังไม่ได้เลือกตั้ง!


You must be logged in to post a comment Login