วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

VGI Group ประกาศงบ Q1 ปี 61/62 โตไม่หยุด!!ตอกย้ำผู้นำบริการ O2O Solutions

On August 9, 2018
VGI 1

เนลสัน เหลียง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปีนี้บริษัทฉลองครบรอบ 20 ปี ด้วยการประกาศวิสัยทัศน์เป็น “Pioneering Solutions for Tomorrow” พร้อมขยายจากธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่เชื่อมโยงออฟไลน์และออนไลน์ไว้ด้วยกัน เพื่อนำเสนอบริการโฆษณารูปแบบใหม่ หรือ O2O Solutions โดยปัจจุบันเราคือผู้นำบริการ O2O Solutions รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าและผู้บริโภคได้ครบทุกขั้นตอนด้วยการใช้ฐานข้อมูลที่บริษัทมีอยู่เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้บริโภคได้ครบทุกขั้นตอน ปัจจุบันอีโคซิสเต็ม (ecosystem) ของ VGI ประกอบด้วย 3 แพลตฟอร์มหลัก คือ ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านทั้งหมด (สื่อเคลื่อนที่ ป้ายโฆษณา สื่อในอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัย และสื่อในสนามบิน) ธุรกิจให้บริการชำระเงินของแรบบิท กรุ๊ป และธุรกิจโลจิสติกส์ที่ครบวงจร ของเคอรี่ เอ็กเพรส และเดโม เพาเวอร์ ซึ่งมีฐานข้อมูลกระจายอยู่ในทุกแพลตฟอร์มที่เป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงวิถีชีวิตของผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร

จากการปรับโมเดลธุรกิจจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้โฟกัสเพียงแค่งบโฆษณาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นทั้ง 3 แพลตฟอร์มดังกล่าวจะเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ในช่องทางใหม่ๆ ให้แก่บริษัทฯ ที่แต่เดิมสร้างรายได้จากงบประมาณโฆษณาเพียงอย่างเดียว โดยงบประมาณโฆษณานั้นมักแปรผันไปตามสภาวการณ์ของตลาดสื่อโฆษณาในประเทศไทย ไปสู่การคว้าส่วนแบ่งงบประมาณการตลาดและการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ที่กำลังมาแรง โดยทั้งหมดนี้จะทำให้ VGI มีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการเติบโตและการแข่งขันในตลาดได้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

เมื่อพิจารณาในแต่ละกลุ่มธุรกิจจะพบว่า กลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน (OOH) มีการเติบโตของรายได้อยู่ที่ 997 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.1% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยคิดเป็นสัดส่วนรายได้ 92.5% ของรายได้รวมในไตรมาส 1 ปี 2561/62 การขยายตัวของรายได้ถูกขับเคลื่อนจากผลประกอบการที่เติบโตอย่างโดดเด่นในทุกกลุ่มธุรกิจ มีปัจจัยสนับสนุนจาก Synergy บริการ O2O Solutions, การเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้สื่อ, การให้บริการสื่อดิจิทัลบิลบอร์ดของกลุ่มสื่อกลางแจ้งรวมถึงการควบรวมงบการเงินจากบริษัท โคแมส จำกัด (Co-Mass) โดยบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด มหาชน (MACO)

ธุรกิจสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนมีรายได้ 620 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.5% เทียบกับช่วงเดียวกับของปีก่อนการเติบโตของรายได้มาจากอัตราการใช้สื่อที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัลและพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์บนสถานี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับผลประโยชน์จาก synergy ของบริการแคมเปญ O2O Solutions บน 10 สถานีของรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งสามารถสร้างรายได้กว่า 80 ล้านบาทในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561/62

สำหรับ สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานและอื่นๆ มีรายได้อยู่ที่ 93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.0% จากปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักมาจากอัตราการใช้สื่อที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับขึ้นราคาของสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการรับรู้รายได้จากสื่อโฆษณาใหม่ๆ ในธุรกิจสื่ออื่นๆ

ส่วนกลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณากลางแจ้งผ่านการบริหารงานของ MACOยังมีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นโดยมีรายได้ 284 ล้านบาท เติบโตมากถึง 67.4% หรือ 114 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าสาเหตุหลักมาจากการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องจากสื่อโฆษณาดิจิทัลบิลบอร์ด จำนวน 35 จอ และจากการควบรวมงบการเงินเต็มปีของบริษัทโคแมส ที่ได้เข้าซื้อกิจการเมื่อเดือนมิถุนายน 2560ที่ผ่านมา

สำหรับกลุ่มธุรกิจบริการด้านดิจิทัลมีรายได้ 80 ล้านบาท ลดลง 17.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วน 7.5% ของรายได้การให้บริการของบริษัท สาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้มาจากการบริหารโครงการ (projectmanagement)แต่หากมองภาพรวมแล้วธุรกิจบริการด้านดิจิทัลเป็นธุรกิจที่พัฒนารูปแบบโฆษณาให้สามารถวัดผลได้และยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าที่แท้จริงได้มากขึ้น จึงนับเป็นตัวแปรสำคัญในการผลักดันรายได้ให้กับสื่ออื่นๆ ของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารยังกล่าวอีกว่า จากพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้นนับเป็นสัญญานการเริ่มต้นปีที่ดีของภาพรวมการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2561/62 สำหรับช่วงไตรมาสที่เหลือของปีบริษัทมีเป้าหมายในการทำรายได้อยู่ที่ประมาณ4,400ถึง 4,600 ล้านบาท โดยคาดการณ์อัตรากำไรสุทธิจะอยู่ที่  20-25% ตามลำดับ

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561วีจีไอ และบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด (บีบีทีวี) ร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ชื่อ บริษัท บีวี มีเดีย แอดส์ จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนฝ่ายละ 50% ดำเนินธุรกิจให้บริการและบริหารจัดการสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในการจัดหาดารานักแสดง หรือผู้มีชื่อเสียงร่วมทำกิจกรรมด้านการตลาดโดยบริษัทคาดหวังว่า การทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับช่อง 7 ภายใน BVTV จะช่วยเพิ่มความหลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ O2O Solutionsต่อไปในอนาคต

สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิของ VGI ครั้งที่1(“VGI-W1”) หมดอายุลงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยบริษัทได้รับเงินสดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ VGI-W1 ทั้งสิ้น 8,618 ล้านบาท  หรือ 72% ของทั้งหมด ทั้งนี้เงินที่ได้รับจาก VGI-W1 นี้ได้นำมาใช้สำหรับการเข้าลงทุนในเคอรี่ เอ็กเพรส ในขณะที่เงินที่เหลือบริษัทฯ ได้วางแผนจะนำไปใช้เพื่อการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ MACO ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offerings) และใช้เพื่อการลงทุนขยายธุรกิจดิจิทัลและออนไลน์


You must be logged in to post a comment Login