ad222
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

รพ.เจ้าพระยารณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่

On March 9, 2018
ÇѤ«Õ¹ä¢éËÇÑ´ãË­è 950 final

โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอเชิญประชาชนร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศมีความเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันมักพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งอาการเบื้องต้นของผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะคล้ายกับไข้หวัดธรรมดา เช่น มีไข้ ตัวร้อน มีน้ำมูก ไอ จาม แต่อาการเหล่านี้จะมีความรุนแรงมากขึ้นและมีโอกาสพัฒนาสู่ภาวะแทรกซ้อนได้ โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อกันได้ง่ายทั้งทางการหายใจและการสัมผัส ปรึกษาปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-433-5666, 02-433-8222 หรือ WWW.CHAOPHYA.COM


You must be logged in to post a comment Login