วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

สมณสัญญาต่ำ

On December 26, 2018
prapayom

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 26 ธ.ค. 61)

เมื่อเร็วๆนี้มีข่าวพระหนุ่มอายุไม่ถึง 40 ปี เลยเถิดไปเล่นฟิตเนส จนมีคนพูดว่านี่ใช่กิจของสงฆ์หรือไม่ ไปเล่นกล้าม โชว์พลังอะไรต่างๆ แม้จะเป็นยุคสมัยใหม่ที่นิยมออกกำลังกายกันก็ตาม แต่ไม่ใช่สิ่งที่พระจะประพฤติปฏิบัติ ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ สิ่งที่ควรทำกลับไม่ทำอะไรทำนองนี้

เรื่องการประพฤติในกิจของสงฆ์กำหนดไว้ชัดเจน หากขาดสมณสัญญา ขาดความหมายรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่ก็มีปัญหา ถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่ก็จะไม่ทำแบบนั้น การไปเล่นฟิตเนสจึงเป็นเพราะขาดสมณสัญญา ขาดความหมายรู้ มีสมณสัญญาต่ำ

การที่พระจะออกกำลังกายนั้นสามารถทำได้ เช่น การกวาดวัดก็เป็นการออกกำลังกายชั้นเยี่ยมอย่างหนึ่ง การซ่อมแซมโบสถ์วิหารที่ชำรุดเสียหาย กีฬาของพระคือการมีสติ เมื่อขาดสติก็จะขาดความรอบรู้ในความเป็นอยู่อย่างพระ ก็ทำเรื่องให้เสียหายและเสื่อมเสียต่อศาสนาได้

ข่าวอย่างนี้เชื่อว่าเจ้าอาวาสก็คงตักเตือนสั่งสอนกันไป แต่ขอเตือนพระสงฆ์ทั้งหลาย โดยเฉพาะพระเด็กๆ พระอายุน้อยๆ เรื่องจะโชว์อะไรก็ดูว่าอะไรควรไม่ควร อย่างนุ่งสบงตัวเดียว อังสะก็ไม่ใส่ อย่างนี้เรียกว่าใฝ่ต่ำ ความใฝ่สูงไม่มี ใฝ่ดีไม่เป็น

สมัยนี้จึงเห็นแพะบ้ามาอยู่ในศาสนาเยอะขึ้นทุกวัน เอาภาพมาโชว์ เมื่อทำอะไรที่ไม่ควรทำและถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้ศาสนาโดนวิพากษ์วิจารณ์ ยิ่งถ่ายภาพและเอามาโชว์เองก็ถือเป็นการประจานตัวเอง ก็ประหลาดดี

ไม่นึกว่าสังคมโลกทุกวันนี้ศีลธรรมมีแต่จะต่ำลง ความดีงามไม่พอที่จะค้ำจุนให้อยู่ร่วมยุคร่วมสมัยกันได้ ขณะที่ศีลธรรมตกต่ำ แต่ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุรุ่งโรจน์โชติช่วง บางอย่างเจริญเกินเหตุจนแทบเป็นผีเป็นเปรต มีความเจริญทางวัตถุจนลืมความดีความงามกันไป

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login