วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567

เข้าใจอหิงสาให้ดี

On February 13, 2024

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม         

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 13 ก.พ.  67)

เรื่องใหญ่ๆทางสังคมตอนนี้เห็นจะไม่มีอะไรเกินไปกว่าเรื่องการขัดขวางขบวนเสด็จฯ และการประท้วงโดยอดข้าว อดน้ำ ของบุ้ง – เนติพร นักกิจกรรมกลุ่มทะลุวัง ถึงขั้นประกาศบริจาคร่างกายให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่จะใช้ร่างของเขาได้เป็นประโยชน์ เขาจะอุทิศให้ เรียกว่า มันจะวนไปกันอย่างนี้อีกกี่รอบ กี่หน ประเทศไทยถึงจะหยุดทำอะไรที่มันทำให้เกิดการแตกแยก ร้าวฉาน บาดหมางกันหนักขึ้น ส่วนเด็กที่ทำผิดกาลเทศะจังหวะเวลาก็ต้องมีใครให้สติบ้าง

การจะไม่ชอบ ไม่อะไรก็ตาม จะไม่เอาสถาบันหรือไม่ชอบสถาบัน ก็ไม่ควรที่จะทำตัวเองให้ลำบากกับสถาบัน เพราะว่า ยังไงเสียตอนนี้ ขณะนี้ เวลานี้ สถาบันไม่ได้อ่อนแอ ไม่ได้ใกล้จะล้มหรือสลาย ยังอยู่ในลักษณะเป็นคุณูปการ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ส่วนเรื่องขัดขวางทำให้ไปไหนต่อไหนกันไม่สะดวกกันเนี่ย เราต้องคิดดูอย่างต่างประเทศ ไม่ต้องกษัตริย์ นายกรัฐมนตรี ประธานาธิปดี เขาก็มีการดูแลคุ้มครองให้ความปลอดภัยในการที่จะไป มาไหน

ส่วนเรานี่ เรามีสถาบันระดับนี้ เราก็ต้องให้ความปลอดภัย และไม่ได้ปิดกั้นอย่างชนิดที่เห็นแก่ตัวจัดของสถาบัน เพราะมีการโอนอ่อนผ่อนปรนให้แล้ว โดยเฉพาะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตา ลดเรื่องการขัดขวาง การทำให้ประชาชนใช้ถนนอย่างลำบาก ท่านก็ลดลงมาให้ตั้งเยอะแล้ว ส่วนคนที่จะต่อสู้แบบอหิงสา ยังไงให้ดูมหาตมะคานธี หรือใครต่อใครที่ใช้หลักอหิงสา

อหิงสานี่ แปลว่า ต้องไม่ทำตนและคนอื่นให้ลำบาก ถ้าทำตัวเองลำบาก มันก็ยังเบียดเบียนตัวเอง ไม่เป็นอหิงสา ถ้าทำให้คนอื่นลำบากยิ่งไม่เป็นอหิงสาเลย เพราะฉะนั้น เข้าใจอหิงสากันให้ดี ให้มันพอดู พอเหมาะ พอควร อย่าถือให้เกิดความลำบาก ทุกข์ยาก ทรมาน พระพุทธเจ้าเคยอดอาหารเป็นจำนวนหลายวัน จนซีดผอมอย่างชนิดเห็นซี่โครงกันเลย พอท่านรู้ว่า มันไม่ใช่ทาง ท่านก็เปลี่ยนเส้นทาง

ดังนั้น ใครจะตายอีกกี่ราย กี่คน เพราะอดอาหารประท้วงอย่างนั้น อย่างนี้ เชื่อว่า เราจะสุดโต่งเกินไปมั้ย ถ้ามาใช้วิธีทางสายกลางให้มันพออยู่ พอได้ พอเป็น พอไป จังหวะเดินรุกก็เดินรุก จังหวะถอยก็ต้องถอยบ้าง ไม่ใช่หัวชนฝาอย่างเดียว ต้องอย่างนี้เท่านั้น อย่างนี้ไม่มี ภาษาศาสนา เรียกว่า สัจจาภินิเวส แบบหัวชนฝา ไม่มีทางสายกลาง ไม่มีเฉพาะเรื่อง เฉพาะกรณีอะไรเลย ลุย หักดิบ

หักดิบเนี่ย ถ้าเรื่องอื่นๆมันดี เช่น เลิกเหล้า เลิกบุหรี่แบบหักดิบแล้วเลิกได้ แต่ถ้าหักดิบด้วยชีวิต ไม่ได้ประโยชน์อะไรมาเลย ถึงน้องจะตายไปคนสองคน 10 คนก็ยังเปลี่ยนแปลงอย่างที่น้องต้องการไม่ได้ในขณะนี้แน่นอน

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login