วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ คว้ารางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น “Outstanding Asset Management Company Awards”

On November 25, 2023

ตอกย้ำความโดดเด่นในความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน กับ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หรือ LH Fund ผู้บริหารจัดการเงินลงทุนให้เติบโต เพื่อมอบโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงินแก่นักลงทุน ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น “Outstanding Asset Management Company Awards” จากงาน “SET AWARDS 2023” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ที่มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีกองทุนรวม           ที่หลากหลาย ให้ข้อมูลอย่างโปร่งใสและปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างผลตอบแทนได้ รวมถึงบทบาทในการช่วยส่งเสริมความรู้สร้างความเข้าใจเรื่องการลงทุนให้แก่นักลงทุน และการให้บริการเกี่ยวกับการจัดการเงินทุนอย่างมีคุณภาพ ภายใต้การบริหารงานตามแนวทางเพื่อความยั่งยืน จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ วารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

คำเตือน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต


You must be logged in to post a comment Login