วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ใช้ความเด็ดขาดปราบยาชั่ว

On November 16, 2023

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม         

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 16 พ.ย.  66 )

ช่วงนี้มีคนเขาอ่านนักการเมือง นักบวชว่า ถ้าเสียแล้วพรรคหนึ่งไป 2 ศพ อีกวัดหนึ่งไปอีกศพสองศพอะไรอย่างนี้ ถ้าเป็นนักการเมืองที่ตายจากความดี ถูกขับไล่ออกจากพรรค อันนี้ก็เรียกว่า เป็นศพไปแล้ว 2 ศพ แล้ววัดดังที่จ.อุบลราชธานี มีเจ้าอาวาสเสพยาแล้วเปิดวัดให้วัยรุ่นเข้ามามั่วสุมกัน ตอนนี้ต้องถือว่า ต้องยกระดับเป็นวาระแห่งชาติได้แล้ว อย่างที่มันบ้าคลั่งที่ภาคใต้ก็ฟันนักศึกษาเสียชีวิตเลย ซึ่งคนที่กำลังมีอนาคตต้องมตาย เพราะไอ้คลั่งยา

ถึงเวลาที่รัฐบาลต้องเอาจริง เอาจริง ต้องประกาศทำสงครามกับยาเสพติดอย่างสมัยหนึ่ง ซึ่งเคยทำได้ผลมา แต่ว่า นั่นแหละมันก็มีความผิดพลาด คนเลยกลัวกันอีก ตายไป 2 พันศพตอนนั้น แต่แล้วยาเสพติดก็หยุดผยอง คนชื่นชอบอยู่ แต่ฝ่ายตรงข้ามเอาโจมตีจนคนไม่มีใครกล้าแล้ว มีแต่หวาดกลัว ถ้าทำแล้วตัวเองจะเดือดร้อน เลยไม่กล้าที่จะทำกัน แต่ว่า สักวันหนึ่งเถอะเมื่อยาบ้าระบาดเข้ามาถึงวัดแล้วใครจะนิ่งเฉยดูดายได้

อย่างชาวบ้านยังรวมตัวกันขับไล่เจ้าอาวาสเอาไว้ไม่ได้ เพราะฉะนั้น ถ้ารัฐบาลยังเอายาบ้าไม่อยู่ ปล่อยให้ยาบ้าอยู่ รัฐบาลก็ควรจะต้องไป ต้องว่ากันอย่างนั้นเลย ขอย้ำว่า ถ้าเอายาบ้าไม่อยู่ควรจะไป ควรจะต้องรีบเอาให้อยู่ก่อนที่ยาบ้าจะทำลายคนจนหมดสภาพที่จะดีงามได้ หวังว่า สักวันหนึ่งคงจะต้องมีคนที่จริงจัง จะปล่อยให้พระเจ้า พระสงฆ์ เสียผู้ เสียคน สังเวยกับความบ้าคลั่งของคนที่มันเป็นทาสของพวกนี้แล้ว

มันจะไม่มีโอกาสที่จะรักษาความสงบบ้านเมืองไว้ได้ จะก่อแต่เรื่องร้ายเรื่อยๆไป จึงหวังว่า ขอให้คนไทยรีบทำเรื่องดีงามให้กับประเทศชาติกันสักทีเถอะ พระพุทธเจ้าบอกต้องละบาป ละชั่ว ละเลว ละกรรม ถ้าไม่ปัดบาปออกจากตัว ปัดชั่วออกจากใจ ปล่อยให้ยาบ้า ยาบาป ยาชั่ว เข้ามาหมกมั่วกันอยู่ในวิถีชีวิตของคนในสังคมของคนไทย และคนไทยจะไปทางไหน จะหาสุขภาวะกันได้ยังไง

นักศึกษาอยู่ดีๆก็โดนไอ้คลั่งขี้ยาฟันตาย เรามักจะมาตายแล้วค่อยจัดการ เขาไปแจ้งความตำรวจไม่ค่อยจะนั่น ต้องรอให้ตายก่อนถึงจะออกมาเดินงาน ก็หวังว่า สักวันหนึ่งรัฐบาลคงจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด อย่ามัวเถียงกัน 5 เม็ด 10 เม็ดอยู่เลย

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login