วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

Bwell ปิ๊งไอเดีย เปิดระบบสมาชิกรายเดือน เครื่องกรองน้ำ และเครื่องฟอกอากาศ บริการถึงที่ ตอบโจทย์ คนยุคใหม่ ในราคาเบาเบา

On June 8, 2023

นายวัชรพงษ์  รัตนปิลัมธน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี-เวลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดกล่าวว่าปัจจุบันระบบ subscription รายเดือน เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมสำหรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าละบริการที่มีคุณภาพได้ง่ายและเร็วขึ้น จึงได้เพิ่ม Business Model ใหม่ขึ้นมาด้วยการเปิดระบบ subscriptionสำหรับเครื่องกรองน้ำและเครื่องฟอกอากาศ

“ยุคปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป หันมาใช้ระบบ subscriptionมากขึ้น อาทิ การดูหนัง ฟังเพลง เปลี่ยนจากการซื้อแผ่นซีดี หรือเข้าโรงภาพยนตร์ มาเป็นการดาวน์โหลดจากโปรแกรม เปลี่ยนจากการซื้อขาดมาเป็นการจ่ายรายเดือนแบบระบบสมาชิก  ซึ่ง บี-เวลล์ ได้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและต้องการให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้าและบริการในส่วนของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องกรองน้ำและเครื่องฟอกอากาศ เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน จึงได้เปิดระบบ subscriptionขึ้นมาเพื่อรองรับตลาดดังกล่าว ”

ทั้งนี้ ระบบ subscription ของบี-เวลล์ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการตลอดกระบวนการ เพียงลูกค้าเข้าไปที่เว็บไซต์ www.bwell.co.th  กรอกข้อมูลลงทะเบียนเป็นสมาชิก ระบบจะตัดชำระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต จากนั้นบริษัทฯจะส่งช่างเข้าไปติดตั้งเครื่องกรองน้ำถึงบ้านหรือสำนักงานและเปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาอย่างต่อเนื่องตลอดอายุสัญญา ระยะเวลา 60เดือน ซึ่งเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเครื่องกรองน้ำ จะเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้าทันที

สำหรับเครื่องฟอกอากาศ แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯมีอัตราการเติบโตหลายเท่าตัว ด้วยผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากฝุ่นPM2.5 แต่ยังมีผู้บริโภคอีกจำนวนมากที่ยังไม่มีเครื่องฟอกอากาศ ดังนั้นบี-เวลล์ จึงเปิดโอกาสการถึงสินค้าดังกล่าว ด้วยระบบ subscription ด้วยเช่นกัน


You must be logged in to post a comment Login