วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

อย่าเสียชาติเกิด

On May 10, 2023

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม         

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่   10 พ.ค. 66 )

ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้วันหมาหอน ใกล้วันที่จะตระเวนเดินจ่าย เดินแจกเพื่อแลกกับคะแนนในการเลือกตั้งวันที่ 14 พ.ค.นี้ อยากจะฝากพี่น้องคนไทยทั้งหลายที่ชาติหนึ่ง เราเกิดมา แล้วทำให้ชาติเสียหาย​ ต้องถือว่า เราเสียชาติเกิด เกิดมาไม่สามารถรักษาขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่ดีงาม โดยเฉพาะการเลือกตั้งต้องไม่เห็นแก่สตางค์ ต้องมีคำว่า จิตสำนึกในการไปเลือกตั้งอย่างถูกต้อง ไม่ใช่เงินคล้องคอลากจูงเราไปเพื่อให้สตางค์ในการเลือกตั้ง มันเป็นเรื่องผิดวัฒนธรรมหน้าที่

เราต้องไปด้วนจิตสำนึกที่ดีว่า เรามีความเป็นคนไทยที่ไปเลือกตั้งแบบชนิดที่รักษาระบบ แบบแผน ประเพณีว่า ต้องไม่มีคำว่า ซื้อสิทธิ์ ขายเสีย ต้องยึดหลักคำที่ว่า ได้อะไรไม่ดีเท่ากับได้ประชาธิปไตยที่มีคนจำนวนมากพยายามจะรักษา เทินทูนระบบนี้ไว้ แล้วเรามาทำลายด้วยการไปเอาเงิน เอาทองเขา แล้วถึงไปให้คะแนนเขา ระวังเขาบอกว่า เขาเสีย 500 บาท หรือ 1000 บาท เขาต้องได้ไปจัดการโน้นนี่นั่นให้ได้เงินที่ซื้อเสียงกลับมา

เพราะฉะนั้น ไม่ควรเลยที่จะไปทำให้เกิดซื้อสิทธิ์ ขายเสียง และตอนนี้ลุ้นกันว่า ใครจะก้าวหน้า ก้าวไกล ก้าวแรงแซงกันไปได้ แต่ยังมีอยู่ 2 พรรคนี่แหละที่ยังไม่รู้ว่า ใครจะอยู่ ใครจะไป ใครจะอยู่เหนือกว่าใคร คือ ก้าวไกลกับเพื่อไทย ต้องขอดูกันว่า การที่คนไทยจะให้น้ำหนักไปทางไหน จะไปก้าวไกลหรือไปเพื่อไทย แต่ยังไงขอให้ 2 พรรคนี้รู้จักคำว่า อย่าทะเลาะกัน ดีกันไว้ดีกว่า เผื่อว่า ยังไงจะต้องจับมือกันไปข้างหน้า

ก็หวังว่า คงจะเลือกตั้งครั้งนี้ได้ความบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่มีใครทำอะไรให้ตกต่ำ มีแต่คำว่า ก้าวหน้า ก้าวไปแบบสมบูรณ์ด้วยคำว่า หลักการ หลักเกณฑ์ที่จะเล่นการบ้าน การเมืองแบบชนิดที่ไม่มีวิชามาร มีแต่ประชาธิปไตยบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างชัดเจนต่อไป

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login