วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

ทางกลับบ้าน

On April 28, 2023

คอลัมน์ : สันติธรรม

ผู้เขียน : บรรจง บินกาซัน

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่   28  เม.ย. 66 )

ถ้าคุณจะแต่งตั้งใครให้ไปทำหน้าที่อะไรบางอย่างแทนคุณ  แน่นอน  คุณต้องคัดคนที่ไม่เพียงแต่มีความรู้และความสามารถเท่านั้น แต่ยังต้องแน่ใจด้วยว่าคนที่คุณแต่งตั้งต้องเป็นคนที่เชื่อฟังคุณด้วย

มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเองจากรูกระบอกไม้ไผ่และไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อกิน นอน ถ่าย สืบพันธุ์และตายไปเยี่ยงสัตว์ทั้งหลาย  เพราะมนุษย์มีสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายไม่มี นั่นคือสติปัญญาและเจตนารมณ์เสรี

คนส่วนใหญ่ในโลกนี้เชื่อว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาอย่างมีวัตถุประสงค์  คัมภีร์กุรอานเล่าว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อเป็น “ตัวแทนและผู้สืบทอด” (เคาะลีฟะฮฺ)ของพระองค์บนโลกใบนี้  มิใช่สัตว์สังคม สัตว์การเมือง หรือสัตว์เศรษฐกิจ

แน่นอน  เมื่อจะให้มนุษย์เป็นตัวแทนและผู้สืบทอด  พระเจ้าจึงสอนความรู้ต่างๆตลอดจนพระนามของพระองค์ให้มนุษย์ได้รู้จัก นอกจากนี้แล้ว พระองค์ยังประทานความสามารถในการใช้อวัยวะต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างให้ด้วย ทั้งนี้เพื่อที่จะได้มาทำหน้าที่แทนเป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าผืนแผ่นดิน

และเนื่องจากพระเจ้าต้องการจะทดสอบมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถว่าจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่  สถานการณ์ทดสอบอาดัมผู้เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์จึงถูกสร้างขึ้นมา  พระเจ้าได้สั่งให้ทุกสรรพสิ่งในอาณาจักรของพระองค์กราบสยบนบนอบต่ออาดัม  ทุกสรรพสิ่งทำตามคำบัญชาของพระเจ้าโดยดี ยกเว้นซาตานที่ไม่ยอมทำตาม  มันอ้างว่าอาดัมถูกสร้างมาจากดิน แต่มันถูกสร้างมาจากไฟ  เรื่องอะไรที่มันจะต้องก้มกราบอาดัม

เมื่ออาศัยอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า  แต่กลับโอหังไม่เชื่อฟัง  ซาตานจึงต้องถูกลงโทษ  แต่มันได้ขอพระเจ้าให้ผ่อนผันการลงโทษมันไปก่อนจนถึงวันสิ้นโลกและมันจะหลอกลวงอาดัมและลูกหลานของเขาเพื่อให้พระองค์ได้เห็นว่าลูกหลานของอาดัมหรือมนุษย์นั้นมีน้อยคนนักที่จะกตัญญูต่อพระองค์ พระเจ้าอนุมัติให้ตามที่มันขอ  แต่มันไม่สามารถอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าได้อีกแล้ว

เหตุการณ์ซาตานฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าเกิดขึ้นต่อหน้าอาดัมเพื่อให้อาดัมได้เห็นว่าการไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าเป็นเช่นไร  หลังจากนั้น  การทดสอบความเชื่อฟังของอาดัมก็เริ่มขึ้น  พระเจ้าได้ให้อาดัมและเอวาอยู่ในสวนสวรรค์ของพระองค์ซึ่งในนั้นมีไม้ผลสารพัดชนิดให้เขาเลือกกินตามสบาย แต่มีต้นไม้เพียงต้นเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าห้ามเขาและเอวาเข้าใกล้

ตรงจุดนี้เองที่ซาตานต้องการจะลากอาดัมและเอวาให้เลิกเชื่อฟังพระเจ้า  มันกระซิบบอกอาดัมและภรรยาของเขาว่าเหตุผลที่พระเจ้าห้ามเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนั้นเพราะพระเจ้าเกรงว่าเขาทั้งสองจะเผลอกินผลไม้จากต้นไม้ต้องห้ามและชีวิตของเขาทั้งสองจะเป็นอมตะ  ทั้งอาดัมและเอวาหลงเชื่อคำลวงของซาตาน จึงกินผลไม้จากต้นไม้ที่พระเจ้าสั่งห้าม

แม้อาดัมได้เห็นบทเรียนที่ซาตานไม่เชื่อฟังพระเจ้ามาแล้ว  แต่เขากลับเผลอไผลไม่เชื่อฟังพระเจ้าและหันไปเชื่อคำลวงของซาตาน  ผลก็คือ อาดัมและเอวาต้องถูกส่งมายังโลกนี้พร้อมกับซาตาน  ก่อนถูกส่งมายังโลกนี้  พระเจ้าได้ย้ำเตือนคนทั้งสองให้รู้ว่าซาตานจะเป็นศัตรูตัวฉกาจของเขาทั้งสองจนถึงวันสิ้นโลก

แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการสร้างมนุษย์คือเพื่อทดสอบมนุษย์ว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่  พระองค์จึงประทานสิ่งที่เรียกว่า “แนวทางในการดำเนินชีวิต” และ “ผู้นำทาง” มาให้เพื่อที่มนุษย์จะได้เดินกลับไปสู่สวนสวรรค์บ้านเดิมที่อาดัมบรรพบุรุษของเขาจากมา

ดังนั้น  ถ้ามนุษย์เลือกแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยการเชื่อฟังพระเจ้า  มนุษย์ก็สามารถกลับไปยังสวรรค์บ้านเดิมของตัวเองได้  แต่เนื่องจากมนุษย์มีเจตนารมณ์เสรี  มนุษย์จึงสามารถเลือกสิ่งอื่นที่ไม่ใช่สวรรค์เป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตได้

แนวทางในการดำเนินชีวิตและผู้นำทางนี้ถูกประทานแก่มนุษย์มาโดยตลอดนับตั้งแต่อาดัมมายังโลกใบนี้และถูกประทานผ่านผู้ที่ถูกเรียกว่า “นบี” ในชุมชนต่างๆทุกยุคทุกสมัยจนกระทั่งมาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในรูปของอิสลามในสมัยของนบีมุฮัมมัดในรูปของคัมภีร์กุรอาน


You must be logged in to post a comment Login