วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

ผถห. INSET อนุมัติปันผล 0.05 บาท/หุ้น

On April 19, 2023

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ประธานกรรมการ และนายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต   กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (INSET) ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับครึ่งปีหลัง กำหนดจ่ายเงินวันที่ 3 พ.ค.66  ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.04 บาท รวมทั้งปีเท่ากับ 0.09 บาท/หุ้น ส่วนแนวโน้มธุรกิจในปีนี้มั่นใจว่าเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากงานด้านศูนย์ Data Center และระบบ Cloud Service รวมถึงบริษัทฯมีการขยายธุรกิจใหม่อีก 2 ธุรกิจได้แก่ 1. ธุรกิจ Trading Telecom & Hardware IT  Equipment และ 2. ธุรกิจ Application Service Provider งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้


You must be logged in to post a comment Login