วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

วันครอบครัว

On April 14, 2023

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม         

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่  14 เม.ย. 66 )

ช่วงนี้ได้พูดถึงเรื่องเทศกาลสงกรานต์ไปบ้างแล้ว แต่ทีนี้คนไทยมักจะนึกแต่วันสงกรานต์ แต่ยังมีวันครอบครัวที่ถูกจัดให้เป็นวันสำคัญของชาติเช่นกัน หรือวันผู้สูงอายุ ที่เราลืมกันไปซะ โดยวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวเป็นวันที่มีความสำคัญไม่น้อย ถ้าคนมีครอบครัวไม่ดีไม่ปรับตัวให้เป็นครอบครัวประเสริฐสุข มีบุตรติดเหล้า ติดยา มีสามีหรือมีแม่บ้านมีนิสัยใจคอตกต่ำ ใฝ่ต่ำ มีชู้อะไร มีอะไรต่างๆกัน กุ๊กกิ๊ก วุ่นวาย

ก็จะเป็นครอบครัวล่มสลาย ครอบครัวแตกแยก ครอบครัวที่ได้แต่ความระทมข่มขื่น ช่วงนี้เราคงได้ดูข่าวหลายครอบครัว บางทีตายยกครัว ตายทั้งครอบครัว 5 ศพ 6 ศพ จบชีวิตไปกับความล่มสลายของครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัวช่วงนี้ต้องถือว่า หนัก เพราะฉะนั้น ใครไม่ประคองครอบครัวให้ดี ครองเรือนไม่ดี ไม่มีหลักธรรมในการครองเรือนก็จะลำบาก พระพุทธเจ้าได้ตรัสหลักการครองเรือนไว้ 4 อย่างที่ควรยึดถือปฏิบัติ

1.สัจจะ จริงใจ ไม่หลอกล่อ ไม่เหลวไหล ไม่สร้างความระแวงแคลงใจ เพราะต่างจริงใจต่อกัน ที่ระแวงก็เพราะว่า มันเล่นไม่ซื่อ เลยทำให้เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคู่ครอง หนักๆเข้าความระแวงมากๆก็เกิดความทุกข์ มีแต่ครอบครัวเจ้าทุกข์ วุ่นวาย 2.ทมะ ข่มใจ หนักแน่น เยือกเย็น ไม่หุนหันพลันแล่น เป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยความหนักแน่น การข่มใจ ซึ่งทมะ ฝึกฝนให้เป็นคนที่เรียกกันว่า ไม่หุนหันพลันแล่น สามีจะกลับบ้านดึก จะเปิดประตูรับยังไงถึงจะไม่แตกแยก

ครอบครัวจะได้มั่นคง ยั่งยืน ไม่ใช่เปิดประตูได้ก็ด่ากันไฟแลบ ข้อที่ 3 ขันติ ครอบครัว คนในบ้านก็เหมือนลิ้นกับฟันย่อมกระทบกัน เพราะฉะนั้น ต่างฝ่ายต่างต้องอดทนเพื่อครอบครัว เพื่อลูกจะได้ไม่กำพร้าพ่อแม่ สุดท้าย จาคะ เสียสละได้ครอบครัวได้อยู่ได้ สามีภรรยาคู่ไหนไม่เสียสละ เคยเป็นยังไงมาก็เป็นอยู่อย่างนั้น ใครกินเหล้าเมายาก็ไม่สละเพื่อครอบครัว ครอบครัวนั้นก็ล่มสลาย จาคะ คือ เป็นคนที่เรียกว่า ไม่เอาแต่ได้ ถ้าฝ่ายใดขอร้องมาก็ให้กันบ้าง ครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวล้ำเลิศ ประเสริฐสุด ครอบครัวสมบูรณ์แบบ

อีกเรื่องหนึ่ง คือ ผู้สูงอายุ คนชรา คนแก่ที่ถูกทอดทิ้ง ไม่ได้คนจนใจ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีวันเดือนปีผ่านมามาก เรียกกันว่า ผ่านราตรีมาหลายครั้ง หลายหน ทั้งได้ ทั้งเสีย ทั้งบวก ทั้งลบ สมหวัง ผิดหวัง ได้มาจนกลายเป็นผู้สุงอายุที่ใจสูง ไม่ใช่สูงแต่อายุ จิตใจนั้นล้ำเลิศประเสริฐสุด ถ้าจิตใจไม่สูงๆแต่อายุ มันก็เหมือนตายเปล่า เกิดเปล่า แก่เปล่า ตายเปล่า ถ้าจะเกิดมาแล้วอยู่จนมีอายุมาก

พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ต้องรู้ ต้องเจริญความเสื่อมไป สิ้นไปของสังขาร ถ้าไม่สามารถมองสังขารว่า เสื่อม ก็จะพูดว่า ไม่แก่ จะยึดมั่นถือมั่นอย่างหนักหน่วง ดังนั้น ผู้สูงวัยต้องมีจิตใจที่สูง ไม่ต่ำตมจมอยู่กับเรื่องกามารมณ์ ซึ่งกามารมณ์นี่ ถ้าแก่แล้วยังเป็นคนที่ใฝ่ต่ำตะพืดตะพือ ร่างกายไม่ร่วมมือ แต่ใจยังกระเพื่อมกระพือไม่หยุดหย่อน ก็กลายเป็นคนแก่ที่เรียกว่า เฒ่าหัวงูต้องเรียกกันว่า แก่ยังไง แก่แล้วแก่เลยหรือเปล่า แก่อย่างมีคุณค่าได้มั้ย ชราอย่างมีประโยชน์ได้มั้ย

ก็หวังว่า วันผู้สูงอายุ ไม่ใช่แค่ให้เด็กไปไหว้ ไปขอพร ไปรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุจะต้องเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาได้ ไม่ติดคุก ติดตะราง ไม่ติดเหล้า ติดยา ไม่ติดหนี้ ติดสิน ดำเนินชีวิตยังไง ผู้อายุถ่ายทอดให้ลูก ให้หลานก็จะได้เป็นลูกหลานที่ได้ติดคติธรรมจากผู้สูงอายุ คือ ปู่ ย่า ตา ยาย เพราะฉะนั้นปีนี้ขอให้ผู้สูงอายุให้หลักธรรม หลักเกณฑ์ ให้ชีวิตของลูกหลานร่มเย็นเป็นสุข

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login