วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

ตั้งรับสงกรานต์ให้ดี

On April 12, 2023

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม         

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่  12 เม.ย. 66 )

เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เราควรใช้ประโยชน์จากเทศกาลดังกล่าวอย่างชนิดที่ควรจะได้ ขอใช้โอกาสนี้มารู้ความหมายว่า สงกรานต์ แปลว่า ก้าวล่วงไป แปลว่า ก้าวไปพร้อม คือ ก้าวหน้า คำว่า ก้าวหน้า หมายความว่า ก้าวไปข้างหน้า ทีนี้ สงกรานต์เราก้าวไปทางอีสานบ้าง ก้าวไปเหนือ ไปใต้ ก้าวไปแล้ว ก้าวไปถูกกิน หรือกินเวลา มีความหมายต่อมาว่า ถ้ามันเป็นความก้าวหน้าของเวลา

เวลาก็กินสัตว์ กินชีวิต แต่ถ้าเป็นความก้าวหน้าของบุคคล ซึ่งบุคคลก็เป็นผู้กินเวลากลับกันอยู่อย่างนี้ ถ้าเวลาก้าวหน้า คนก็ถูกกิน ถ้าคนก้าวหน้า เวลาก็ถูกกิน ใครฟังเข้าใจ คนนั้นเป็นผู้มีปัญญา ถ้าเวลาก้าวหน้า คนก็ถูกกิน วันคืนมันล่วงไปๆ คนมันก็แก่ชราไป แก่ชราลง และถ้ามันไม่มีลักษณะรู้เท่า รู้ทันอะไรซะบ้างเลย มันก็กลายเป็นถูกกิน ชีวิตมันก็แก่ลงๆไปทุกวันจนตายในที่สุด

ถ้าคนเกิดก้าวหน้าขึ้นมาบ้าง คือ คนได้รู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหัวใจของพระศาสนาโดยแท้ คือ เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่มีสัตว์ บุคคลตัวตน เป็นเขา เป็นเรา ถ้าเราจะเร่งรัดตัวเราไปที่นั่น ที่นี่ ไปแล้วได้อะไร ได้ความอุบัติเหตุ ได้ความเจ็บปวด ได้ความล้มตาย เพราะบุคคลนั้นไม่พ้นจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย อย่างนี้ เรียกว่า บุคคลนั้นไม่ได้กินเวลา แต่ถูกเวลากิน

เราเป็นฝ่ายที่ถูกกินโดยไม่รู้ตัว ถ้าคนไม่รู้ธรรมะ เวลาก็กินคน แต่ถ้าคนรู้ธรรมะ คนก็กินเวลา คนที่ไม่รู้ธรรมะนั้นย่อมเดินถอยหลังไม่ก้าวหน้า เพราะถูกเวลากิน ไม่มีการก้าวหน้า คนโง่ คนพาล คนเขลาชนิดนี้ย่อมไม่มีสงกรานต์กับใครเขาเลย เพราะว่า เขาไม่ก้าวหน้า แต่กลับถอยหลังไปเรื่อง ไปเสียเอง ถ้าบุคคลใดรู้ธรรม บุคคลนั้นก้าวหน้าๆเรื่อยไป บุคคลนี้เขามีสงกรานต์ คือ มีความก้าวหน้าที่ถูกต้อง

ถ้ายิ่งเล่นสงกรานต์ เล่นสาดน้ำ เล่นหัวกันอย่างสนุกสนาน กินเหล้าเมายาก็ยิ่งทำเป็นคนทุกคน กินเล่นแบบนี้ แต่ถ้าคิดๆดูเถอะว่า ถ้าเป็นการกระทำของคนโง่หรือคนฉลาด การเล่นสงกรานต์เพียงสาดน้ำ เพียงกินเหล้า เมายา คือ เป็นความก้าวหน้าไปไม่ได้เลย ไม่มีความหมายในสงกรานต์เลย นี่เป็นเรื่องของคนโง่ที่มัวแต่เหลวไหลอยู่ที่นี่ ที่เดียว อยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ ไม่มีก้าวหน้าไปไหนเลย ปีที่แล้วเมายังไง ปีนี้ก็เมาอย่างนั้น

ปีที่แล้วสร้างอุบัติเหตุแบบไหน เท่าไหน ปีนี้ก็ทำแบบนั้น เท่านั้น เป็นสงกรานต์จริงๆมันต้องเป็นก้าวหน้า คือ มีจิตใจก้าวหน้าขึ้นมาอย่างถูกต้อง ไม่คึกคะนอง ไม่เล่นหัวแบบชนิดเมามันแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในชีวิตบนถนนหนทาง อุบัติเหตุจากดื่มน้ำเมามันก้าวหน้าตรงไหน มันเป็นการก้าวหน้าที่ไม่มีโอกาสที่จะเรียกว่า เป็นผู้กินเวลาเลย แต่ถูกเวลากัดกินจนสิ้นชีวิตตายไปกับช่วงสงกรานต์ ช่วงอื่นๆคนตายน้อย

ช่วงสงกรานต์ ปีใหม่คนจะตายมากทุกปี เพราะฉะนั้น เรามาตั้งหลัก ตั้งรับสงกรานต์กันให้ดี มิฉะนั้นสงกรานต์จะต้อนเราขึ้นเมรุ เข้าโรงพยาบาลกันจำนวนมากทุกปีๆ ต้องเริ่มสงกรานต์กันใหม่ให้ดีจะได้เป็นคนมีสงกรานต์ที่ถูกต้องดีงามต่อไป

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login