วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566

อนุโมทนาคืนสมณศักดิ์

On March 22, 2023

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่  22 มี.ค. 66 )

เมื่อเร็วๆนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯสถาปนาสมณศักดิ์รองสมเด็จพระราชาคณะ “พระมหาเอื้อน หาสธมฺโม (เปรียญธรรม 9 ประโยค)” อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยาที่ราชทินนาม “พระพรหมดิลก” หลังพ้นมลทินทุกคดีเงินทอนวัด ให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนสมณศักดิ์และราชทินนามมาก่อน ขณะที่เจ้าตัวได้กลับสู่สมณเพศมาตั้งแต่ 23 ก.ย.2563

เรียกว่า ได้มีการคืนให้ท่านอย่างเรียบร้อยแล้ว และท่านก็จะดำรงความเป็นพระภิกษุ เพราะท่านไม่ได้กล่าวคำลาสิขา และไม่ได้ตั้งใจกลับไปเป็นฆราวาส ยังดำรงตำแหน่งตนเป็นพระภิกษุอยู่ในคุก ในตะรางตลอดมา เมื่อพ้นมาก็สามารถครองสมณศักดิ์ สมณเพศได้ต่อไป ถือเป็นที่ยินดีและดีใจของเหล่าสานุศิษย์ที่เคารพนับถือท่าน เรื่องของพระติดคุก ติดตะราง ช่วงที่แล้วมาก็มีเรื่องเงินทอนเป็นตัวต้นเหตุ

เกิดเรื่องหลายวัด หลายองค์ พ้นไปแล้วก็มี ยังอยู่ในคุกบ้างก็มี และถือว่า โอกาสที่ท่านจะครองสมณเพศไปตลอดชีวิตน่าจะเกิดคุณ เกิดประโยชน์กับพระศาสนามากกว่าที่จะเอาไปคุมขัง เพราะท่านเคยดำรงตำแหน่งใหญ่ๆมาบริหารคณะสงฆ์ในกทม.ก็ทำมาแล้ว เรื่องอย่างนี้มันเคยมีมาตั้งแต่พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) พระมหาเถระระดับรองสมเด็จพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏ สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร ถูกจับกุมข้อกล่าวหาว่ากระทำการอันเป็นคอมมิวนิสต์

ขณะกำลังดำรงภาวะเป็นพระภิกษุ เมื่อขึ้นสู่การพิจารณาของศาลทหารยกฟ้อง ชี้ว่า บริสุทธิ์ ทำให้พระพิมลธรรม ได้รับความเจริญงอกงามในทางพระพุทธศาสนา ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นถึงสมเด็จพระราชาคณะที่ “สมเด็จพระพุฒาจารย์” ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ขณะนี้ พระพรหมดิลก เป็นรองสมเด็จ โอกาสที่จะเป็นสมเด็จคงไม่ได้ยากอะไร ถ้าพ้นมลทินไม่มีคดีร้ายแรงก็ตามที่เป็นข่าวเป็นคราวมา เมื่อได้ติดตามอ่านดูแล้ว เรียกว่า ต้องพลอยยินดี อนุโมทนาให้ท่านรักษาพรหมจรรย์อยู่ในศาสนา ทำงานให้พระศาสนานี้อย่างดีต่อไป เพราะท่านได้เปรียญ 9 ประโยค ไม่ใช่ว่า ความรู้ต่ำๆ มีความรู้ ความดีงามมา ก็อนุโมทนาที่ได้คืนสมณศักดิ์ให้ท่าน แล้วก็เชื่อว่า ชาวพุทธส่วนใหญ่คงจะกราบไหว้ท่านได้อย่างสนิทใจต่อไป

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login