วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

บียอนด์ฯ บรรยายหลักสูตร Boost motivation for Trainer

On March 16, 2023

ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด (Beyond Training)  ผู้นำด้านการจัดอบรมสัมมนาพัฒนาคนระดับประเทศบรรยายหลักสูตร Boost motivation for Trainer  โดยหลักสูตรฯนี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจ และแรงผลักดันสำหรับการเป็น Trainer จะช่วยเสริมศักยภาพให้กับกลุ่ม Senior และTrainer ที่ร่วมฝึกอบรมได้มีทักษะความเป็นผู้นำ การถ่ายทอดความรู้ และขับเคลื่อนทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างการยอมรับให้กับลูกทีมด้วย  ณ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ถนนเพลินจิต  เมื่อเร็วๆ นี้

ร่วมการพัฒนาคนองค์กรสู่อนาคตใหม่ในธุรกิจยุคดิจิทัลไปกับ Beyond Training  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.Beyondtraining.in.th


You must be logged in to post a comment Login