วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

On January 31, 2023

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่  31 ม.ค. 66 )

อากาศเปลี่ยนแปลงในเมืองไทยขณะนี้ทำให้หลายคนเป็นไข้ เจ็บป่วย เรียกว่า อากาศวิปริต เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว เรียกกันว่า สะบัดร้อน สะบัดหนาว คนไทยเลยเป็นไข้ อาตมาไปบิณฑบาตอยู่ดีๆก็เวียนวนหัว มึน อาเจียน ทำให้ไปบิณฑบาตไม่ครบหมู่บ้าน เพราะอาเจียนแล้วก็เวียนหมุนเหมือนกับบ้านหมุนอย่างนั้น โรคนี้เป็นกันเยอะ เป็นกันบ่อย คนมาวัด บางคนมาๆเขาบอกบ้านหมุนๆ

ต้องเรียกกันว่า โรคนี้ทำให้เสียงาน เสียการ เสียหน้าที่ ที่จะทำให้ดีได้ ก็ทำไม่ได้ตลอด ความเจ็บไข่ถือว่า เป็นสิ่งทำลายหรือโชคดีของความเป็นมนุษย์ บางคนนอนติดเตียงไปตลอดชีวิตยิ่งเสียดายแทนที่จะทำประโยชน์อะไรได้มากก็ไปเป็นภาระคนอื่นอีก ไปบิณฑบาตชอบเจอคนให้พร ขอให้อยู่ 100 ปีนะ แค่ 70 กว่าปี จำนวนเกิดนี่ถ้า 100 ปี คงจะได้นอนติดเตียงกันบ้าง คงจะไม่ไหว เพราะแค่ 70-80 ปี ก็ถือว่า โชคดีแล้วที่อายุมั่นขวัญยืน

ที่บอกว่า ความเจ็บไข้มาตัดรอนความมีโชคอย่างอื่น พระพุทธเจ้าตรัสว่า อโรคยา ปรมา ลาภา ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ ดูซิ ท่านบอกว่า ลาภอะไรจะดีเท่ากับความไม่มีโรค ไม่ป่วย ไม่เจ็บ ไม่ต้องเสียค่ายา ค่าหมอให้สิ้นเปลือง บางคนพูดว่า หากิน 10 ปี ป่วยปีเดียว หมอยาเอาไปหมด อันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดว่า พยายามประคองตัวกัน รักษาตัวกันไม่ให้ป่วย ไม่ให้เจ็บได้ก็จะดี ชีวิตจะมีโชค มีลาภ เพราะว่า จะออกไปไหน ทำอะไรก็ได้ ถ้าเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน

ต้องถือว่า เป็นคำตรัสสอนบอกไว้อย่างดีเยี่ยม ถ้ารวย แต่ป่วยและเจ็บมันก็ไม่ไหว ไม่สวย ไม่รวย ไม่ป่วย ไม่เจ็บ ก็ถือว่า เป็นลาภอันประเสริฐของคนเรา ดังนั้น ขอให้อยู่กับความไม่ป่วย ไม่เจ็บตลอดไป

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login