วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รพ.พญาไท 3 ผุด Grand Opening Advanced wound care Center หยุดแผลเรื้อรังแบบไม่ลุกลาม ด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์

On August 6, 2022

นายแพทย์สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท3 เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันการรักษาทางการแพทย์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นในการรักษาคนไข้ให้กลับไปใช้ชีวิตปกติได้เร็วยิ่งขึ้นทาง โรงพยาบาลพญาไท3 ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการดูแลคนไข้และไม่เคยหยุดพัฒนาเทคโนโลยีการรักษารูปแบบใหม่อยู่เสมอ และอีกหนึ่งการดูแลรักษาที่สำคัญที่หลายท่านอาจมองข้ามไป คือ การดูแลบาดแผล ซึ่งหลายท่านอาจเคยคิดว่าการล้างแผล ทำแผล เป็นเรื่องพื้นฐานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคในการดูแล แต่ความจริงแล้วการเกิดบาดแผลเพียงเล็กน้อย หากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพแล้ว อาจเกิดการติดเชื้อและลุกลามและอาจส่งผลให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นได้   

“รพ.พญาไท 3 จึงได้เห็นถึงความสำคัญในการยกระดับการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาด้วยการเปิดศูนย์การดูแลบาดแผลขั้นสูง​ Advanced​ Wound.care​ Center

หยุดแผลเรื้อรังแบบไม่ลุกลาม ด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์  ถือเป็นอีกหนึ่งการยกระดับการดูแลบาดแผลด้วยแพทย์เฉพาะทาง และมีการใช้เทคโนโลยีและวัสดุการดูแลการปิดแผลที่ทันสมัย การใช้เทคโนโลยีการตัดเนื้อตายด้วยพลังน้ำ Hydrosurgery ช่วยส่งเสริมการหายของบาดแผลไม่รบกวนคุณภาพชีวิต เพื่อดูแลคนไข้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” 

ด้านมุมมองทางการแพทย์โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านการดูแลบาดแผล  ศูนย์ Advanced wound care Center รพ.พญาไท 3 นำทีมโดย พญ.นรสรา วิทยาพิพัฒน์ ศัลยแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมเทคโนโลยชั้นสูง ,พญ.เบญจพร นันทสันติ ศัลยแพทย์เฉพาะ

ด้านการส่องกล้อง, ผศ.พญ.กุสุมา ชินอรุณชัย ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านอุบัติเหตุและบาดแผล ,นพ.พงษ์ตะวัน กัลยพฤกษ์ ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์หลอดเลือดแผลจากหลอดเลือด กล่าวว่า การรักษาบาดแผลนั้น แผลที่พบเจอทางการแพทย์มีด้วยกันมากมาย​ เช่น แผลจากโรคเบาหวานแผลติดเชื้อ แผลกดทับ แผลที่มีปัญหาจากหลอดเลือด แผลเนื้อตาย แผลเรื้อรังมากกว่าหรือเท่ากับ 4 สัปดาห์ แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก โดยสารเคมี สิ่งเหล่านี้ต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลพร้อมเครื่องมือและวัสดุการรักษาที่มีเทคโนโลยีการรักษาที่ล้ำสมัย

“ในศูนย์ Advanced Wound Care Center โรงพยาบาลพญาไท3 มีทีมแพทย์ศัลยศาสตร์เฉพาะทาง  ด้านรักษาแผล  ด้านหลอดเลือด ด้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง ที่จะช่วยประเมินบาดแผลอย่างเจาะลึก เพื่อหาสาเหตุของแผลเรื้อรังนั้นๆ แล้วดำเนินการรักษาตั้งแต่ระดับสาเหตุที่ทำให้กระบวนการการหายของแผลล่าช้า ร่วมกับทีมแพทย์อายุรกรรมที่จะคอยควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มีผลเชื่อมโยงต่อการหายของแผล ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการขจัดเนื้อตายแบบลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อรอบข้าง และใช้วัสดุแปะแผลที่ออกแบบมาเฉพาะให้สอดคล้องกับตัวโรคและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ทำให้ไม่ต้องทำแผลทุกวัน แต่แผลหายได้ไวกว่า ได้ประสิทธิภาพมากกว่าด้วยเทคโนโลยีการดูแลบาดแผลขั้นสูง (Advance Wound Care Technology) เพื่อเอื้อต่อการหายของแผล และลดโอกาสการเกิดแผลเป็นในอนาคต”

นอกจากการดูแลบาดแผลแล้ว ศูนย์ Advance Wound Care ยังมีการดูแลสุขภาพองค์รวม โดยทีมสหสาขา ร่วมกับนักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหารวิชาชีพ และพยาบาลวิชาชีพ เพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดแผลในอนาคต  ผู้ป่วยจึงมั่นใจได้ว่า จะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในเร็ววัน และสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติเร็วขึ้น


You must be logged in to post a comment Login