วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รีบดึงรมณียสถานกลับมา

On August 4, 2022

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 4 ส.ค.  65)

แนวคิดใหม่ที่เราชอบเรียกกันว่า “นิวนอลมอล” บัดนี้ได้เกิดขึ้นกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อกิจกรรมนี้ “มหานครนอนวัด” มีกิจกรรมงดเหล้า มีเสียงดนตรี มีศิลปะการแสดงแบบเยี่ยมๆ เร้าใจ ให้หนุ่มสาวเข้าวัด ถ้ากิจกรรมนี้เกิดสำเร็จกระจายจากจังหวัดนครศรีธรรมไปยังจังหวัดอื่นๆคงจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่ยุติอบายมุข

ที่สำคัญ ดึงคนหนุ่มสาวเข้าวัดได้เป็นอัศจรรย์อย่างยิ่ง และจะไม่มีประเทศใดทำได้เทียม และก็ไม่มีจังหวัดไหนที่คิดอะไรแปลกๆได้อย่างนี้ จึงต้องเรียกว่า บัดนี้ความคิดใหม่ๆดีๆ กิจกรรมทางศาสนาได้เกิดขึ้นแล้ว และหลายๆวัด อย่างที่ท่านว.วชิรเมธี ก็ถือว่า สุดยอดที่จะจัดเป็นกิจกรรมให้เห็นประโยชน์ของศาสนามากขึ้น ให้เห็นความจำเป็นว่า ถ้าไม่มีศาสนาจะก้าวหน้า จะดีไม่ได้ จะไปสู่ความสำรวจ สงบ สบายได้ยากที่สุด

เพราะฉะนั้น จึงต้องเรียกกันว่า มาแรงแซงความชั่วร้าย ต้องเรียกกันว่า น่าจะทำให้ประเทศไทยมีศาสนาแนวใหม่ มีความคิดใหม่ๆ กิจกรรมใหม่ๆ ไม่ใช่มีแต่งานปีสนุกสนาน หามหรรสพ ดนตรีมาดึงเด็กวัยรุ่นเข้าวัด แต่เด็กวัยรุ่นไม่ได้ซึมซับกับหลักธรรมคำสอน ไม่มีกิจกรรมบวร บ้าน วัด โรงเรียน แบบชนิดที่พาให้เกิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ถ้าเมืองไทยศาสนามีการเปลี่ยนแปลง ทำกิจกรรมดึงเด็กวัยรุ่นเข้าวัด

แน่นอน ประเทศไทยก็จะกลายเป็นประเทศที่แปลกใหม่ และอาจมีประเทศทั้งหลายเกิดอยากเห็นกิจกรรมสุขภาวะทางสังคม เรียกว่า สุขภาวะของสังคม ของชุมชนเกิดขึ้นเป็นลำดับๆต่อไป เพราะที่แล้วมา กิจกรรมเธค ผับ คลับ บาร์ ซึ่งถูกจับ ถูกไล่บี้กันไป เปิดเกินเวลาบ้าง ให้เด็กวัยรุ่นเข้าไปบ้าง เขาก็ดึงดูดเด็กเข้าสถานที่ดังกล่าว ดังนั้น วัดก็ควรดึงเด็กวัยรุ่นเข้าวัดบ้าง

สำหรับที่วัดสวนแก้วนี้ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ตอนนี้เด็กเริ่มมาถีบจักรยานเยอะขึ้น และเราก็พยายามมีอาหารการกิน คนเราเนี่ยออกกำลังดี กินดี และอยู่สถานที่ดีๆ ตอนนี้น่าจะต้องเรียกกันว่า ซึ่งข่าวยังไม่รู้แน่ชัดว่า ใช่หรือไม่ใช่ ที่จังหวัดสุโขทัย มีวัดหนึ่งที่ทำให้เกิดตื่นตัว ก้าวหน้าในวัด สวยงามแบบธรรมชาติ ที่เรียกกันว่า รมณียสถาน จะต้องเอากลับมาประดับวัด ไม่สวยแบบวัดที่มีโบสถ์สวย เจดีย์สวย มีอะไรต่างๆที่ค่อนข้างจะสวยแบบวัตถุนิยม

มาสวยแบบธรรมชาติ ประดับสวน ประดับไม้ดอก ไม้ประดับ และถ้ามีไม้พืช ไม้ผล ก็น่าจะดี ตอนนี้วัดสวนแก้วเชื่อว่า อีกไม่นาน ก็จะทำให้เกิดการมีสวนอินทผลัมเป็นไม้พืช ไม้ผลที่กินก็อร่อย ดูปลูกแล้วก็เรียกว่า เป็นเสน่ห์ในการท่องเที่ยว เป็นนางกวักของวัดได้ วัดไม่ต้องไปปั้นนางกวัก แต่ต้องปั้นสถาปัตยกรรมไม้ดอก ไม่ประดับ จัดสวนสวยๆ นี่แหละจะทำให้วัดมีเสน่ห์มากขึ้น ขอให้วัดต่างๆรีบจัด รีบดึงรมณียสถานกลับมาด่วน

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login