วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

คำวิงวอนของอับราฮัมที่ก๊ะอฺบ๊ะฮฺ

On July 29, 2022

คอลัมน์ : สันติธรรม

ผู้เขียน : บรรจง บินกาซัน

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่  29 ก.ค. 65)

เมื่ออับราฮัมกลับมาเยี่ยมครอบครัวของเขาซึ่งเขาทิ้งไว้ในหุบเขาบักก๊ะฮฺ  อิสมาอีลลูกชายคนแรกจากภรรยาคนที่สองของเขาได้เติบโตเป็นหนุ่มแล้ว  ในการกลับมาครั้งนี้  คัมภีร์กุรอานได้บอกให้เรารู้ว่าพระเจ้าได้บัญชาให้เขาสร้างก๊ะอฺบ๊ะฮฺขึ้นมาเป็นสถานที่สำหรับการเคารพสักการะพระเจ้าองค์เดียวที่เขาศรัทธา

ดังนั้น อับราฮัมกับอิสมาอีลจึงช่วยกันสร้างอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาด้วยก้อนหินที่หาได้ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อใช้เป็นสถานที่เคารพสักการะพระเจ้า  อาคารหลังนี้ถูกเรียกว่า “บัยตุลลอฮฺ”(แปลว่าบ้านของพระเจ้า) และบางครั้งถูกเรียกว่า “ก๊ะอฺบ๊ะฮฺ” (แปลว่าทรงสี่เหลี่ยม)

แม้สร้างก๊ะอฺบ๊ะฮฺเสร็จตามคำบัญชาของพระเจ้าแล้ว แต่ด้วยความถ่อมตน  อับราฮัมได้วิงวอนต่อพระเจ้าให้รับงานที่เขาทำตามคำสั่งราวกับกลัวว่าพระองค์จะไม่รับงานของเขา  หลังจากนั้น  เขาได้กล่าววิงวอนต่อพระเจ้าว่า 

“ข้าแต่พระผู้อภิบาล ฉันได้ตั้งรกรากถิ่นฐานให้ลูกหลานของฉันบางคนในหุบเขาอันกันดารใกล้บ้านอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์  ฉันทำสิ่งนี้ก็ด้วยหวังว่าพวกเขาจะได้ดำรงละหมาดที่นี่  ดังนั้น โปรดหันหัวใจของผู้คนไปยังพวกเขาด้วย  และโปรดประทานผลไม้เป็นอาหารแก่พวกเขาด้วยเถิดเพื่อพวกเขาจะได้เป็นผู้กตัญญู  ข้าแต่พระผู้อภิบาลของเรา พระองค์ทรงรู้ดีถึงสิ่งที่เราซ่อนเร้นและเปิดเผย และไม่มีสิ่งใดทั้งในชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้จะซ่อนเร้นไปจากพระองค์ได้” (กุรอาน 14:37-38)

พระเจ้าตอบรับคำวิงวอนของอับราฮัมทุกประการ

คำวิงวอนแรกของอับราฮัมบอกถึงความหวังของเขาว่าเขาต้องการให้ลูกหลานของเขาในอนาคตดำรงรักษาการละหมาดและมาทำฮัจญ์ที่นั่นเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าต่อไปจนถึงวันสิ้นโลก

แน่นอน เมื่ออับราฮัมต้องการให้ลูกหลานของเขาดำรงละหมาดและให้ผู้คนมาทำฮัจญ์  เขาต้องปฏิบ้ติให้เห็นเป็นแบบอย่างโดยมีอิสมาอีลลูกชายของเขาเป็นผู้สืบทอด  แต่หลังอิสมาอีลจากไป  ลูกหลานของเขาและคนรุ่นต่อมาได้ละเลยการละหมาดและหลงลืมการปฏิบัติของอับราฮัมจนมีคนเอารูปเคารพสารพัดรูปร่างมากราบไหว้บูชาแทนพระเจ้าองค์เดียวเป็นเวลานานนับหลายพันปี

แม้ลูกหลานของอับราฮัมที่เป็นนบีอย่างเช่น โมเสส  ดาวิด โซโลมอนและแม้แต่อีซาหรือพระเยซูจะมารื้อฟื้นการละหมาด แต่เราก็ไม่สามารถพบกฎระเบียบ เช่น ท่าทาง คำอ่านของการละหมาดในคัมภีร์ที่มีอยู่ก่อนหน้าสมัยนบีมุฮัมมัดได้  ด้วยเหตุนี้  พระเจ้าจึงได้ส่งนบีมุฮัมมัดมาวางแบบอย่างการละหมาดและการทำฮัจญ์ให้แก่ผู้ศรัทธาปฏิบัติเหมือนกันทั่วโลกจนถึงปัจจุบันและต่อไปจนถึงวันสิ้นโลก

ส่วนคำวิงวอนที่สองของอับราฮัมนั้นเกิดขึ้นจากความเป็นห่วงลูกหลานของเขาและบรรดาผู้ศรัทธาที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นและผู้ที่จะต้องไปทำฮัจญ์  เพราะหุบเขาบักก๊ะฮฺเป็นหุบเขาหินล้วนๆ  ไม่มีที่สำหรับปลูกพืชเป็นอาหารได้  แต่เพราะก๊ะอฺบ๊ะฮฺมีน้ำซัมซัมและเป็นจุดศูนย์รวมของความศรัทธา  จึงมีกองคาราวานนำสินค้าและอาหารมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันที่นั่น  ผู้ตั้งถิ่นฐานในเมืองมักก๊ะฮฺจึงมีอาหารนานาชนิดและผลไม้จากทั่วโลกให้กินโดยไม่ขาดจนกระทั่งปัจจุบัน

นั่นคือเหตุผลที่ว่าในการละหมาดทุกครั้ง ก่อนเสร็จสิ้นการละหมาด มุสลิมได้ถูกกำหนดให้อ่านถ้อยคำที่ยืนยันความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวและวิงวอนต่อพระเจ้าให้ประสาทพรและความจำเริญแก่นบีมุฮัมมัดและอับราฮัม


You must be logged in to post a comment Login