วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ไม่ดื้อแล้ว

On June 28, 2022

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 28 มิ.ย.  65)

และแล้วคำว่า “ไม่ดื้อ” ไม่ดื้ออย่างเดียว ทุกอย่างดีหมด ปรากฎการณ์ได้เกิดขึ้น ไม่คาด ไม่ฝันว่า พระอาจารย์แจ้ที่เป็นข่าวโด่งดังเรื่องรดน้ำมนต์ เสกผ้ายันต์ที่เข้าใจเรื่องพระอรหันต์ คือ ในบ้าน พ่อแม่เป็นพระอรหันต์อะไรต่างๆ ท่านได้มาที่วัดสวนแก้ว แกบอกขอโทษ ขอขมาลาโทษ หรือว่า ให้ทางเราช่วยตักเตือน เพราะท่านใช้คำว่า ที่ทำไป เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อันนี้เป็นเพราะว่า ท่านเพิ่งบวชได้ 3-4 พรรษา

เมื่อท่านรู้สึกว่า มีคนโน้นท้วง คนนี้ติง อาตมาก็ให้สัมภาษณ์สื่อไปหลายครั้ง หลายแห่ง ปรากฏว่า ท่านคงจะได้ดู ได้ฟังคำสัมภาษณ์ ซึ่งคำสัมภาษณ์ของอาตมาก็ไม่ได้รุนแรง และก็ไม่ได้เรียกว่า เข้าข้าง ไปกลางๆว่า ยังไงก็ถ้าไปหาอาจารย์แจ้ จะไปอบายมุข อันไหนจะแย่กว่ากัน ถึงอาจารย์แจ้จะไม่ได้เรียกว่า เป็นสิ่งที่นำโชคลาภอะไรมาให้มากมาย หรือทำให้คนหลงใหลงมงายได้บ้าง แต่ก็ยังไม่เลวร้ายเท่ากับไปหาอบายมุข

ไปหาพระศักดิ์สิทธิ์ พระขลัง ไสยศาสตร์ ไสยเวทย์ หลวงพ่อพุทธทาสมักจะใช้คำว่า ไสยศาสตร์ แปลว่า ยังดีกว่าเรื่องอื่นๆหลายเรื่อง เช่น เรื่องอบายมุข ก็ให้สัมภาษณ์ไป คงไปสะดุดใจอะไรท่านบ้าง ท่านเลยจัดดอกไม้ ธูปเทียน พานพุ่มมาสักการะ แล้วก็บอกว่า เข้าใจอะไรไม่ถูกหรือว่า มีการที่มีพรรษาน้อย เลยเข้าใจอะไรผิดจากความครรลองครองธรรมไปบ้าง โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถือเป็นพระที่เรียกกันว่า ไม่ดื้อ

ถ้าดื้อ ใครเตือนก็ไม่ฟัง ใครห้ามก็ไม่ฟัง อย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสว่า บวชใหม่ๆอยากดี พอไม่กี่ปีอยากเด่น ไม่กลัวใครเขม้น เพราะอยากดัง ใครห้ามไม่ฟัง เพราะอยากโด่ง หนักๆก็ขด ก็โกง ก็ดับอะไรทำนองนี้ แต่ท่านเท่ากับตามหลักที่ว่า คนลองรู้ว่า ทำผิด รู้ว่า ผิด ยังมีโอกาสเป็นบัณฑิตได้ แต่ถ้าคนผิดแล้วไม่รู้ผิด เตลิดเปิดเปิง ยะโส โอหัง ดื้อรั้น อันนั้นแหละจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า กลับมาดีได้ยาก กลับมาเป็นบัณฑิตได้ยาก

เพราะฉะนั้น จึงต้องบอกว่า ท่านอาจารย์แจ้นี่ ไม่ใช่เป็นพระที่แย่เกินไปที่จะกลับตัว กลับใจ เพราะที่แล้วมาไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมของครูบาอาจารย์และจังหวัดที่ค่อนข้างจะมีไสยศาสตร์ ไสยเวทย์สูงกว่าจังหวัดอื่นๆ มีหลวงพ่อปาน หลวงพ่อจง หลวงพ่อกรวย อะไรต่างๆเนี่ยแวดล้อมท่านอยู่ แล้วท่านก็ไปเดินทางสายนั้น ซึ่งต่างจากสายหลวงพ่อชา หลวงปู่มั่น หรือสายของหลวงพ่อพุทธทาส หลวงพ่อปัญญา สมเด็จพระพุทธโกษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

ถ้ามีอีกสายหนึ่ง ท่านก็อาจจะปรับตัวเหมาะสมดีงาม เป็นสาวกในพระพุทธศาสนาที่มีประโยชน์ได้ แต่ไหนๆท่านก็เป็นพระที่มีคนเลื่อมใสศรัทธาเยอะมาที่วัดสวนแก้วก็เห็นมีคนมากราบ มาไหว้กันมากเลย คนรู้จักกันเยอะ การที่จะมีพระเป็นที่ศรัทธากันจำนวนมาก คนไปหามาก ไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย ดังนั้น ถ้าท่านเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีการอยู่ในศาสนาแบบใช้ไสยศาสตร์ปนพุทธศาสตร์บ้าง สอนด้วย เสกด้วย เป่าด้วยก็ว่าไป

แต่ว่า อย่าเสกอย่างเดียวเท่านั้นแหละ ท่านก็จะเป็นพระที่พอจะมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อพระศาสนาอยู่บ้าง ใครที่จะไปถล่มโจมตีท่านเกิดเหตุ เกินควร อาตมาว่า เอาพอดีๆ เตือนๆท่าน พอท่านเชื่อ ท่านปรับ ท่านเปลี่ยน ก็เป็นอันว่า ก็จบลงด้วยดี จบไม่ต้องเจ็บ เชื่อว่า ท่านจะจบลงไม่เจ็บ และจบลงด้วยดี และคงจะเป็นพระที่มีประโยชน์ต่อศาสนิกในศาสนาพุทธพอสมควร ถ้าท่านกลับน่ะ แต่ถ้าท่านไปไม่กลับ ไปสุดโต่ง สุดกู่ ก็ว่ากันไปอีกอย่างหนึ่ง

แต่เชื่อว่าลองมีท่าทีแบบนี้รู้สึกตัวว่า เข้าใจผิด รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็นำดอกไม้ ธูปเทียนอะไรมา อาตมาก็ให้ทุเรียนไปลูกหนึ่งเหมือนกัน เพราะว่า ไม่คิด ไม่รู้จัก และไม่เคยเห็นหน้า ก็ไม่นึกว่า จะมา ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปหลายฉบับ หลายช่อง วันนี้ก็ต้องบอกว่า ท่านไม่ดื้อแล้วล่ะ

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login