วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

คุกประวัติศาสตร์

On June 14, 2022

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 14 มิ.ย.  65)

คุก 325 ปี ต้องเรียกว่า เป็นประวัติศาสตร์ไม่เคยเห็นมาก่อน คือ มีข่าวดาบตำรวจ ส.นายหนึ่ง ไปเรียกรับเงินจากสถานอาบอบนวดนาตารี  65 ครั้ง เป็นจำนวนเงิน 6 แสนกว่าบาท โดยที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2565 แล้ว มีมติเห็นชอบ ไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ตามความเห็นของพนักงานอัยการปรากฎการณ์นี้ดาบตำรวจ ส.จะตายคาคุกหรือว่า จะออกมาอยู่ได้ซักกี่น้ำก็ยังไม่แน่

แต่ที่แน่ คือ คดีใหญ่โตเป็นหลายสิบปี ร้อยกว่าปีนี้ นานๆจะมีซักทีหนึ่ง และมีแล้วคงจะอยู่ไปอีกระยะหนึ่ง ลดโทษบ้าง แต่คงจะลดได้ก็ไม่มาก ลดแล้วหวังจะออกจากคุกคงไม่มี คงหมดชีวิตภายในเรือนจำ นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่การรีดไถจนคันไถหักแล้วฟาดตัวเองจนล้มลุกคลุกคลานติดคุกนานเป็นประวัติศาสตร์ของคดีที่สั่งสมกันมา สร้างกันไป คดีต่างๆที่เกิดขึ้นก็มีหนักบ้าง เบาบ้าง แล้วแต่คนจะก่อกรรมสร้างกันขึ้นมา ทำแล้วก็รับผลกรรมนั้นไป

นี่แหละเขาถึงบอกว่า เป็นไปตามเวร ตามกรรม เวรกรรมไม่ค่อยที่จะปล่อยปละละเลย เพิกเฉยดูดาย มันค่อยมีหน้าที่ๆจะลฃโทษ ลงทัณฑ์แก่คนที่ทำกรรม การกระทำที่สร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ที่ถูกรีดไถ และแล้วในที่สุดต้องบอกว่า ไม่พ้นเวรกรรมตามทัน แต่ตามไม่ทันก็อย่าเพิ่งทนงนะ คนที่กำลังทำอะไรต่ออะไรกันอยู่ ตอนนี้ก็ถูกย้าย ถูกปลดกันไปหลายรายแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่รีดๆไถๆ ฉกๆ ฉวยๆ มันช่วยๆ ให้ๆไม่ได้ ถ้าช่วยๆ ให้ๆ อยู่ได้สบายและเป็นที่รัก

แต่ถ้าฉกๆ ฉวยๆ รีดๆ ไถๆ ก็จะต้องเป็นอย่างที่ดาบตำรวจคนนี้ถูกคดีติดคุกแบบไม่เห็นฟ้า เห็นฝน และไม่มีโอกาสที่จะมาทำอะไรให้คนต้องเสียหายอีกแล้ว หมดไปแล้ว ไม่ถึงแล้ว เข้าถึงคุก ถึงตะราง ยากที่จะอยู่รอดปลอดภัยเหมือนคนทั้งหลายได้แล้ว

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login