วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

บอร์ด TPS เข้าถือหุ้น “เดอะแพรคทิเคิลฯ” เพิ่มเป็น 99.98% หวังต่อยอด-เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ

On May 17, 2022

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (TPS) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะแพรคทิเคิลซูเพิร์บโซลูชั่น จำกัด เพิ่มเติม ส่งผลให้เดอะแพรคทิเคิลซูเพิร์บโซลูชั่น มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อประมูลโครงการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับวัตถุประสงค์การลงทุน เพื่อต่อยอดและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ โดยมีทุนจดทะเบียน  1,000,000 บาท ซึ่งต่อไปนี้ TPS ถือหุ้นในสัดส่วน 99.98% จากเดิมถือ 49.98%

“การเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท เดอะแพรคทิเคิลซูเพิร์บโซลูชั่นฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารจัดการธุรกิจได้ดีขึ้น สร้างโอกาสในการเข้าประมูลโครงการงานใหม่ๆ ได้ในอนาคต”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TPS กล่าวอีกว่า  ปัจจุบันบริษัทฯ มีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 1,147 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ภายในปีนี้ พร้อมเดินหน้าในการเข้าประมูลงานใหม่ทั้งโครงการภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเข้าประมูลงานของ TPS เอง และในส่วน บริษัท เดอะวิน เทเลคอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้าร่วมประมูลงานอีกหลายโครงการ คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้

สำหรับธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ภายใต้บริษัท เอ็กซ์-ซีเคียว จำกัด (X-Secure Co.,Ltd) เป็นบริษัทย่อย มีลูกค้าให้ความสนใจหลายราย คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้เช่นกัน จึงมั่นใจว่า จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันผลงานในปีนี้ให้เติบโตที่ระดับ 20-25%


You must be logged in to post a comment Login