วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ผถห. SSP ผ่านฉลุยปันผลเป็นหุ้น-เงินสด

On May 6, 2022

นายกำธร วังอุดม ประธานกรรมการ , นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลผลดำเนินงานปีที่ผ่านมา ผ่านการจัดในรูปแบบระบบ Online หรือ E-AGM  โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ มติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.0111111114 บาท/หุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พ.ค.2565 งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้


You must be logged in to post a comment Login