วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

CPL จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์

On May 5, 2022

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CPL  ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยที่ประชุมรับทราบผลประกอบการประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 69.06 ล้านบาท ขณะที่ภาพรวมอุตสาหกรรมฟอกหนังในปี 2565 มีแนวโน้มดีขึ้นจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ค่อยๆ ฟื้นตัว โดยในปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ไว้ที่ 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา


You must be logged in to post a comment Login