วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ผถห.AJA พร้อมใจโหวตผ่านทุกวาระ

On May 5, 2022

ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร  ประธานกรรมการ , นายพิชัย ปัญจสังข์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ และกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เมื่อเร็วๆ นี้


You must be logged in to post a comment Login