วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ผู้ถือหุ้น PSTC พร้อมใจโหวตผ่านทุกวาระ

On April 29, 2022

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส  ประธานกรรมการ, นายรัชชนันท์ ชานะมัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ กรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ  บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PSTC) ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตภาพรวมของรายได้ในปีนี้ที่ระดับ 28% เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น และสามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565


You must be logged in to post a comment Login