วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ผถห. INSET อนุมัติปันผล 0.17 บาท/หุ้น

On April 28, 2022

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ประธานกรรมการ และนายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (INSET) ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.17 บาท/หุ้น กำหนดจ่ายวันที่ 19 พ.ค.65 นี้ ซึ่งบริษัทฯได้ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา และมั่นใจแนวโน้มธุรกิจปีนี้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากงานด้านศูนย์ Data Center และระบบ Cloud Service ทำให้ผู้ให้บริการที่เร่งขยายตัว เพื่อรองรับกับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ INSET มีโอกาสได้รับงานอย่างต่อเนื่อง งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้


You must be logged in to post a comment Login