วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา ให้การต้อนรับ “ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ” เลขาธิการ คปภ.

On April 22, 2021

สุพรรษา ตั้งวิทยากุล ผู้ช่วยผู้จัดการ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ ให้การต้อนรับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ  เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในโอกาสเป็นประธานเปิดงานเสวนา “คปภ. ห่วงใยสร้างเกราะกันภัยให้ SMEs” พร้อมด้วย สุมาลี รัตนเรืองประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์การส่งเสริม สำนักงาน คปภ. ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา


You must be logged in to post a comment Login