วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

ผู้ว่า กท.ตรวจเครนถล่มโรงเรียนอัสสัมชันคอนแวนต์

On June 19, 2019

(19 มิ.ย. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางจินดารัตน์ ชโยธิน ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเขตบางรัก สำนักการโยธา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจพื้นที่เกิดเหตุเครนก่อสร้างโค่นล้ทหลังคาสนามบาสเกตบอลของโรงเรียนอัสสัมชันคอนแวนต์ ทำให้ให้แผ่นโครงเหล็กหลังคา และอุปกรณ์ก่อสร้างตกหล่นมายังชั้นล่าง ส่งผลให้เด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บ 10 คน พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ ได้หารือถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ร่วมกับ บาทหลวงวินัย ฤทธิบุญไชย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ พ.ต.อ.กานต์ ธรรมเกษม รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 (รอง ผบก.น.6) ณ โรงเรียนอัสสัมชันคอนแวนต์ เขตบางรัก1560939322377


You must be logged in to post a comment Login